Pressmeddelanden

REG MAR
Preservia Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden jan 2023-juni 2023 Preservia Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden jan 2023-juni 2023Härmed offentliggör Preservia Holding AB (publ) delårsrapport för perioden jan 2023-juni 2023....
REG MAR
Projekt Bålsta frånträtt Projekt Bålsta frånträttI december 2020 tecknade Preservia genom dotterbolag avtal om försäljning av ca 300 hyresrätter i Bålsta. Bostäderna var vid avtalstidpunkten under uppför...
REG MAR
Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB (publ) fattades följande beslut.Fastställande av resultaträkning...
REG MAR
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB (publ) Kallelse till ordinarie bolagsstämma  Aktieägarna i Preservia Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 maj 2023 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatb...
REG MAR
Preservia Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022 Preservia Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022Härmed offentliggör Preservia Holding AB (publ) årsredovisningen för perioden maj 2022 - december 2022.För vidare...
REG MAR
Preservia vinner markanvisningstävling i Norrköping Preservia vinner markanvisningstävling i Norrköping Preservia Holding AB har tillsammans med Kian Properties AB utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Inre Hamnen, Nor...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2023 Årsredovisning

Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099