REG

Preservia vinner markanvisningstävling i Trelleborg

Preservia Holding AB har tillsammans med Kian Properties AB utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Pilevallsområdet, Trelleborg. Markanvisningen avser produktion av 42 lägenheter och 6 radhus med en totalyta om ca 3 000 kvm i Trelleborg. Byggstart är planerad till 2021.

Pilevallsområdet är ett stadsområde mellan den centrala innerstaden och ytterområdena, ett stadsområde som präglas av både folkliv och trygghet, med stort inslag av grönska.

Preservias förslag har tagits fram i samarbete med medsökande Kian Properties AB och arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky. Projektet kommer att utformas som flerbostadshus om fyra våningar samt sex radhus om två våningar. Flerbostadshuset och stadsradhusen skapar ett naturligt och viktigt komplement till den pågående förtätningsutvecklingen som sker i området. Gårdsmiljöerna blir gröna och ska användas till sociala funktioner som vistelseytor, grillplatser och odling.

I sin motivering skriver Trelleborgs mark- och exploateringsenhet: Vinnande förslag har gjort en nytolkning av omgivande bebyggelse på ett modernt och nyskapande sätt där materialval i tegel och trä hanteras på ett spännande sätt. Förslaget andas modern mellan-köping-karaktär med koppling till omgivande bebyggelse genom det röda teglet och en i övrigt modern gestaltning som passar väl in i Pilevallsområdets stadsutveckling.

Vi är stolta över att ha vunnit markanvisningstävlingen i Pilevallsområdet. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete i detta projekt med Kian Properties och Kjellgren Kaminsky, samt Trelleborgs kommun, säger Topias Riuttamäki, VD för Preservia.

Vi är tacksamma att Trelleborg kommun väljer oss som vinnare och vi ser med stor optimism fram emot att påbörja utvecklingen av "Pilspetsen". Projektet utgör dessutom ett positivt tillskott i vår portfölj och förstärker vår närvaro i Öresundsregionen, säger Michel Fatehnia, VD för Kian Properties.

I Pilevall vill vi tillsammans med våra nära samarbetspartners Kian och Preservia skapa ett stadsnära boende där människor kan njuta av ett grönt vardagsliv. Husen lånar sitt material med en tegelsockel och övriga våningar i trä från Köpingarna som omger Trelleborg, men växlar upp byggnadstypen till stadens skala, säger Joakim Kaminsky , VD för Kjellgren Kaminsky.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 08.00 CET.


Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099