REGMAR

Preservia Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari 2023- december 2023

Preservia Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari 2023-december 2023

Härmed offentliggör Preservia Holding AB (publ) bokslutskommuniké för perioden januari 2023-december 2023.


För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]
Denna information är sådan information som Preservia Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 17.30 CET


Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099