Kommentar till dagens aktiehandel i Preservias noterade instrument

Med anledning av fredagens oregelbundna aktiehandel och kursrusning i Preservia-koncernens instrument PHOL PREF (ISIN: SE0013486099) och PHYR B (ISIN: SE0013147113) vill ledningen å bolagets vägnar låta meddela att det finns ingen information som motiverar den kraftiga kursuppgången.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020 kl. 18.00 CEST.


Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099