VD Dorte X. Gram ökar sitt innehav i Pila Pharma AB

Pila Pharma AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under onsdagen den 29 mars (efter Pila Pharmas pressmeddelande om bra resultat av 13 veckors prekliniska säkerhets studier) och den 31 mars 2023 om köpt 23 844 aktier i bolaget.

Aktierna köptes till en snittkurs om 2,11 SEK.

Dorte X. Gram är sedan tidigare huvudägare i Pila Pharma och efter det senaste förvärvet äger hon via bolag totalt 5 193 672 aktier vilket motsvarar drygt 28,2 procent av röster och kapital.

Dorte X. Gram kommenterar:

"Jag fortsätter att köpa aktier i Pila Pharma eftersom jag vid nuvarande kurs i Pila Pharmas aktie inte kan se någon bättre placering än denna. Vi har en mycket bra läkemedelskandidat som nu har visats säker efter 3 månaders behandling med väldigt höga doser i 2 djurslag och det betyder att kandidaten kan vara lämplig som kronisk behandling i människor villket är en väsentlig riskminimering i projektet och jag har själva stora förhoppningar till kandidatens framtida potential."

För mer information:

Dorte X. Gram, CEO
M: +46 (0)73 903 6969
E: [email protected] 

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser,

Kontakt: M: [email protected], Tel. 08-684 05 800

Om Pila Pharma (PUBL)
Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö. Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA beviljade nyligen "Orphan Drug Designation" för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö, Sverige. Målet med företaget är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar av t.ex. typ 2-diabetes och av den smärtsamma sällsynta sjukdomen erytromelalgi. Företaget äger både användningspatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, och de immateriella rättigheterna för klinisk utvecklingskandidat XEN-D0501 i mitten av stadiet såväl som reservkandidater. FDA i USA i juli 2022 beviljade Orphan Drug Designation för XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm i juli 2021.

Om diabetes
Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket motsvarar uppskattningsvis 8-10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Om erytromelalgi

Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar en roll i utvecklingen av symtom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodisk smärta (som sträcker sig från lätt stickningar till svåra brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av kroppen med både nerver och blodkärl inblandade. Symtom hanteras ofta genom att undvika smärttriggers. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande negativ inverkan på livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten bland unga och självmordsfrekvensen bland vuxna.


Om PILA PHARMA

Prenumerera

Få löpande information från PILA PHARMA via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PILA ISIN-kod SE0015988274 Certified Adviser Aqurat Fondkommission