Pressmeddelanden

REG MAR
XEN-D0501 kan gå vidare till kliniska prövningar upp till 3 månaders varaktighet efter att ha visats säker i 13-veckors prekliniska orala säkerhetsstudier PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar idag att 13-veckors prekliniska orala säkerhetsstudier med utvecklingskandidaten XEN-D0501 har slutförts utan registrering av bive...
REG MAR
XEN-D0501 can progress to clinical trials up to 3-month duration after being found safe in 13-week preclinical oral safety studies PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that 13-week preclinical oral safety studies with the development candidate XEN-D0501 have completed without adverse signals.  
REG MAR
PILA PHARMA publicerar bokslutskommuniké (1 januari-31 december 2022) PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapha...
REG MAR
PILA PHARMA publishes year-end report (1 January - 31 December 2022) PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s year-end report for the period January - December 2022. The report can be found on the Company´s website: https...
REG MAR
Pila Pharma har genomfört 13-veckors säkerhetsstudier på "non-rodents" utan biverkningar under doseringsfasen PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar idag att en 13-veckors oral säkerhetsstudie med utvecklingskandidaten XEN-D0501 på "non-rodents" har avslutats utan registrering a...
REG MAR
Pila Pharma completes 13-week safety studies in "non-rodents" with no adverse signals during the dosing phase PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that a 13-week oral safety study with the development candidate XEN-D0501 in non-rodents has completed the in-life phase with...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Om PILA PHARMA

Webbplats
https://pilapharma.com/

Prenumerera

Få löpande information från PILA PHARMA via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PILA ISIN-kod SE0015988274 Certified Adviser Acurat Fondkommision