VD Dorte X. Gram meddelar om ytterligare ökning av sitt innehav i Pila Pharma AB

Pila Pharma AB (publ) meddelade 4 april 2023 att VD Dorte X. Gram under onsdagen den 29 och 31 mars 2023 privat hade köpt 23 844 aktier i bolaget.

Aktierna köptes till en snittkurs om 2,11 SEK.

Bolaget meddelar nu att VD Dorte X. Gram under fredagen den 31 mars även hade köpt ytterligare 5 631 aktier genom bolaget Gram Equity Invest som hon äger tillsammans med sin son Gustav Hanghøj Gram. De aktierna köptes till en snittkurs om 2,59 SEK.

Alla köpte aktier köptes då till en snittkurs om 2,20 SEK.

Dorte X. Gram är sedan tidigare huvudägare i Pila Pharma och efter det senaste totala förvärvet äger hon privat och via bolag totalt 5 195 086 aktier vilket motsvarar drygt 28,2 procent av röster och kapital.

Dorte X. Gram kommenterar:

"Jag har just fått reda på att mitt nyliga totala aktieköp i Pila Pharma var lite större än först rapporterad. De extra aktierna hade köpts genom det investeringsbolag jag äger med min son och som han förvaltar. Jag är glad att också Gustav tyckte att vi skulle köpa fler aktier, och jag vet att även han i tillägg har köpt fler aktier privat. Vi fick nyligen väldigt positiva resultat av 13 veckors säkerhetsstudier i djur och vi har båda stora förhoppningar till det framtida potential av vår läkemedel kandidat XEN-D0501."

Malmö, 6 april 2023

För mer information:

Dorte X. Gram, VD                                                                                               
SMS: +46 (0)73 903 6969                                                               
E: [email protected]                                                                

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, Kontakt: M: [email protected], Tel. 08-684 05 800

Om Pila Pharma (PUBL)
Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö. Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA beviljade nyligen "Orphan Drug Designation" för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister
Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö, Sverige. Målet med företaget är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar av t.ex. typ 2-diabetes och av den smärtsamma sällsynta sjukdomen erytromelalgi. Företaget äger både användningspatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, och de immateriella rättigheterna för klinisk utvecklingskandidat XEN-D0501 i mitten av stadiet såväl som reservkandidater. FDA i USA i juli 2022 beviljade Orphan Drug Designation för XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm i juli 2021.

Om diabetes
Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket motsvarar uppskattningsvis 8 till 10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Om erytromelalgi
Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar en roll i utvecklingen av symtom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodisk smärta (som sträcker sig från lätt stickningar till svåra brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av kroppen med både nerver och blodkärl inblandade. Symtom hanteras ofta genom att undvika smärttriggers. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande negativ inverkan på livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten bland unga och självmordsfrekvensen bland vuxna.


Om PILA PHARMA

Prenumerera

Få löpande information från PILA PHARMA via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PILA ISIN-kod SE0015988274 Certified Adviser Aqurat Fondkommission