Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") investerade nyligen i Bricknode som noterades på Nasdaq First North den 9:e november. Stockpicker har intervjuat CapSeks vd Henrik Jerner där han ger några snabba kommentarer om det nyligen noterade Bricknode samt övrig portföljutveckling.

Noteringsemissionen i ert portföljbolag Bricknode blev övertecknad och handeln med aktien inleddes den 9:e november. Vad innebär kapitaltillskottet på cirka 40 Mkr (före emissionskostnader) för Bricknodes utveckling framöver?

- Bricknode har hittills fokuserat på att utveckla och förfina bolagets plattform, men nu är plattformen redo att skalas upp genom internationell expansion. Bricknode har redan lokal närvaro i Stockholm och London och kommer nu rekrytera ytterligare topptalanger inom sälj och marknad för att öka kundbasen. Kapitaltillskottet ger Bricknode goda finansiella resurser att fullfölja den lagda expansionsplanen, säger Henrik Jerner.

Bricknode har tagit fram en skalbar mjukvaruplattform för finanssektorn. Kan du ge några konkreta exempel hur plattformen används och vilka kunder man har i dagsläget?

- Bricknode möjliggör för finansföretag att erbjuda produkter och tjänster genom digitalisering. Basfunktionen är ett operativsystem, Bricknode Core, som hanterar det som är centralt inom finanstjänster (såsom kunder, konton, transaktioner). På Bricknode Core kan kunderna koppla på olika applikationer, en applikation är Bricknode Broker som riktar sig till värdepappershandel, kapitalförvaltare och rådgivare. Bricknode Broker gör det möjligt att sätta upp kundportaler och rådgivarportaler tillsammans med en komplett back-office portal, för exempelvis en distributör som har värdepapperstillstånd med anslutna rådgivare. Bricknode har idag ett 20-tal B2B-kunder, exempelvis East Capital (kapitalförvaltare), Sigmastocks (automatiserad investeringstjänst) och Evida (förvaltningstjänster).

Hur ser du på uppvärderingspotentialen för era andra onoterade innehav?

- Vi har idag sex onoterade innehav, varav fem är nya investeringar sedan hösten 2020 och framåt. Det krävs ganska mycket för att kunna göra uppvärderingar inom ett år och så länge den onoterade portföljen är så ung som den är nu gör vi främst en större genomgång av värderingarna i samband med årsbokslut. Merparten av de onoterade bolagen utvecklas bra och enligt lagda expansionsplaner. För att nämna några exempel så både PubQ:s och Arkimera Robotics omsättning växer med +100% i årstakt samt även Noda Intelligent Systems växer bra och har slutit flera viktiga avtal under hösten. Så bland dessa innehav tror jag det finns uppvärderingspotential.

Ni har köpt in er i Bricknode under hösten och portföljen består i dagsläget av nio innehav. Är ni nöjda med strukturen tills vidare? Vilka områden skulle ni helst vilja få ytterligare exponering mot?

- Vi är nöjda med investeringstakten och strukturen hittills, det är en bra mix av olika branscher i portföljen. Sen finns det många intressanta områden som vi fortfarande inte har exponering mot. Några av de heta trenderna vi är intresserade av är cirkulär ekonomi, foodtech och cyber security, där vi ser mycket intressanta affärsmodeller. Blockchain är inget nytt, men nu börjar tekniken användas inom nya användningsområde så det är också ett intressant område för oss.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942