Prestigeprojekt i New York sätter CapSeks NODA på kartan

Med visionen att tillgängliggöra hållbar energi har CapSeks NODA fortsatt sin internationella expansion genom flera nya projekt, där New Yorks prestigeprojekt att omvandla sex miljoner kvadratmeter till fossilfria fastigheter visar tydligt exempel på den internationella efterfrågan på NODAs erfarenhet och kunskap.

De senaste åren har miljö och hållbarhet klättrat snabbt på agendan i de flesta verksamheter och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete mot en grönare framtid. I den här omställningen siktar NODA på att vara med i utvecklingens framkant. Termiska processer, som NODA fokuserar på, motsvarar 50% av den totala energiåtgången i Europa, vilket innebär att det är ett område med stora möjligheter att göra betydande skillnad. Genom NODAs patenterade AI-system leds energin till den plats där den gör störst nytta för att effektivisera energianvändningen. Systemet är flexibelt och kan integreras till existerande IT-system, med möjlighet till global skalbarhet. CapSek gjorde sin första investering i NODA 2021 och äger ca 7% i bolaget.

- Första installationerna i New York håller nu på att genomfördas, vilket visar att vår produkt är eftertraktad på den nordamerikanska marknaden, säger Christian Johansson, vd NODA

- Under hösten och vintern har vi lanserat nya projekt i Kina, Kanada och runt om i Europa, samtidigt som vi utökat vår närvaro i Sverige. Vi har bland annat slutit ett avtal med ett kommunalt fastighetsbolag i Lund om att integrera vår AI-lösning tillsammans med energibolaget Kraftringen. Vi är med och bidrar till en "win-win-situation" där fastighetsbolaget sparar energi och Kraftringen sparar effekt, säger Vd Christian Johansson.

Den globala marknaden för fjärrvärme beräknas uppgå till 270 miljarder USD 2028. Investeringsviljan för energieffektiviserande åtgärder ökar ständigt och marknaden växer med en årlig tillväxt på 5,8%, enligt Fortune Business Insight. För NODAs del ligger fokus på att fortsätta växa genom ökade marknadsandelar och att hitta nya samarbetspartners internationellt.

Fokus på partnerskap internationellt

- Vår ambition är att göra vår AI-lösning så tillgänglig det bara går. Vi arbetar kontinuerligt för att vår produkt ska fungera i ett större ekosystem eller infrastruktur. Det spelar ingen roll hur smart vår AI är om våra kunder och partners inte kan använda den på ett smidigt sätt. Praktiskt innebär det att vi aktivt letar efter partnerskap med fler industriella aktörer och projekt, likt det projekt vi nyligen fått vara del av i New York.

I ett stort initiativ i New York ska totalt tolv byggnader och sex miljoner kvadratmeter renoveras och moderniseras, som en del av en större satsning på att göra New York fossilfritt. Projektet är ett samarbete mellan ett av världens största fastighetsbolag, Hines, Trinity Church Wall Street och Norges Bank Investment Management och de ska till en början modernisera den ungefär 100 000 kvadratmeter stora fastigheten på Hudson Street till att bli helt fossilfri. NODA är en mindre del i moderniseringen, som utgör starten på det omfattande renoveringsarbete som skall göras i staden. Byggnaden kommer att effektiviseras genom att ta värme och kyla från olika delar av fastigheten och distribuera dem till andra delar som behöver kylas eller värmas upp, vilket leder till att energin används mer effektivt, och därmed mer hållbart.

- Första installationerna i New York håller nu på att genomfördas, vilket visar att vår produkt är eftertraktad på den nordamerikanska marknaden. Hela New York skall moderniseras och då finns vi redan på kartan för framtida projekt. Vi erbjuder en helhetslösning tillsammans med en bred kunskap och lång erfarenhet, vilket sätter oss i en mycket spännande position inför framtiden, säger Christian Johansson.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected]

Christian Johansson, VD NODA Intelligent Systems AB, telefon +46 73 530 95 02, e-post [email protected]

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942