REG

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 4 oktober 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission i mars 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 3,25 SEK per aktie och högst 6,00 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 4 608 140 teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 18 oktober 2021 till och med den 29 oktober 2021.

Stängningskursen för CapSek aktie per den 1 oktober 2021 uppgick till 3,59 SEK.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer CapSek gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942