Longrun Capital investerar i NODA Intelligent Systems

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att venture capitalbolaget Longrun Capital ("Longrun") investerar 2,5 miljoner kronor i CapSeks portföljbolag NODA Intelligent Service ("NODA"). Investeringen görs i Longrun Capital 2 där fokus ligger på impact-investeringar avseende klimatkrisen. Longrun ser stor potential i NODA:s plattform för minskad energiförbrukning i energi- och fastighetssektorn.

Longrun genomför en titthålsinvestering om 2,5 miljoner kronor i NODA, ett bolag som CapSek investerade i under sommaren. NODA kommer främst att använda kapitaltillskottet i den fortsatta utvecklingen av sin säljverksamhet. Den sker på en kartlagd marknad och med en redan fastlagd strategi. Kunderna består i dag av energibolag, fastighetsägare och aktörer inom automationsbranschen i Europa, Asien och Nordamerika. Det är också i dessa marknadssegmentet som NODA ser nya, potentiella kunder och möjligheter att växa.

NODA utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med ett fokus på termiska system som fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi. Under 2020 gick NODA med vinst och ökade intäkterna med närmare 50% jämfört med 2019.

Longrun är ett dotterbolag till familjen Ljungbergs family office Tagehus Holding, där Longruns VD Johan Frenckner var investeringsansvarig i tre år. I våras startades Longrun som kommer att ta över förvaltningen av Tagehus digitala techportfölj med ett värde på drygt 300 miljoner kronor. Samtidigt riktas fokus för nyinvesteringar om från digitala lösningar i allmänhet till bolag med lösningar på klimatkrisen. Därutöver vill Longrun arbeta aktivt för en mer jämlik allokering av riskkapital och investera i bolag med tydliga ambitioner kring jämställdhet och diversifiering. Där kommer två av FN:s globala mål att vara ledande: mål 13: bekämpa klimatförändringar och mål 5: jämställdhet.

- NODA passar väl in i vår nya portfölj. Deras tjänst har potential att bidra till väsentligt minskade koldioxidutsläpp globalt och de delar vår tro på att bygga diversifierade team. Det är ett bra exempel på hur ett litet bolag kan ta fram en skalbar digital lösning som är intressant för många väldigt stora bolag. Vi tror också att det är ett bra exempel på att miljöeffekt och avkastning kan gå hand i hand, säger Johan Frenckner.

Longruns engagemang i NODA kan tillföra kompetens inom såväl strategi som hållbarhet. Men också kapital i senare skeden när NODA fortsätter växa.

- Vi vill fylla ett tomrum på marknaden där kapitalbehovet kan bli för stort för enskilda affärsänglar men där bolagen fortfarande befinner sig i för tidiga skeden för att attrahera mer traditionellt VC-kapital. Vi är professionella och uthålliga. Vi jobbar mot en naturlig exit tillsammans med entreprenörer som delar den bilden och har ingen hård horisont att ta hänsyn till på grund av traditionella fondstrukturer, säger Johan Frenckner.

CapSeks VD Henrik Jerner säger så här om investeringen:

- Det är väldigt positivt och ger NODA möjlighet att påskynda sina expansionsplaner. Longruns investeringsfilosofi överensstämmer väl med CapSeks. Att de också är erfarna investerare med ett starkt nätverk och har ett hållbarhetsfokus stärker vår positiva syn på NODA ytterligare.

Läs mer om Longrun: https://www.longruncapital.com

Läs mer om NODA: https://noda.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Johan Frenckner, VD Longrun Capital AB, telefon +46 73 371 02 29

Christian Johansson, VD NODA Intelligent Systems AB, telefon +46 73 530 95 02

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Om Longrun Capital AB

Longrun Capital AB ("Longrun") är ett venture capitalbolag med säte i Stockholm. Bolaget grundades 2021 och investerar i tidiga faser i nordiska tillväxtbolag med lösningar på klimatkrisen och tydliga ambitioner att bygga diversifierade team.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942