Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME

Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME

Idag, den 7 juli 2020, inleds handeln i Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek" eller "Bolaget") aktier på NGM Nordic SME ("Nordic SME"). Aktien handlas under kortnamnet "CAPS" med ISIN-kod SE0014452942. Teckningsoptionerna av serie TO 2020 förväntas upptas till handel på Nordic SME när emissionen är registrerad på Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28. Teckningsoptionerna av serie TO 2020 har ISIN-kod SE0014452959 och handlas under kortnamnet "CAPS TO1".

Nyemission av units inför notering

Bolagets unitemission om 12,1 MSEK som genomfördes under juni 2020 tecknades till totalt cirka 9,4 MSEK (vilket motsvarar en teckningsgrad om totalt cirka 78 procent). Bolaget tillfördes genom emissionen omkring 75 nya aktieägare.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942