CapSeks NODA fortsätter sin uppskalning med partnerskap internationellt

Under en digital investerarträff anordnad av Northern CapSek Ventures gav NODAs vd, Christian Johansson en djupare inblick i den roll bolaget spelar i den pågående energitransformationen, prestigeprojektet i New York och bolagets fortsatta fokus 2022.

Baserat på 20 års forskning och utveckling erbjuder NODA en mjukvara för multiagentsystem och artificiell intelligens till en energisektor i stort behov av innovation. Med spetskompetens inom så kallade termiska processer, alltså produktion och överföring av värme och kyla, möjliggör NODAs system en bättre dynamisk kontroll av både utbud och efterfrågan på energi, för både energibolag och fastighetsägare.

Idag har NODA verksamhet i fler länder än vad det finns anställda och under februari i år kunde bolaget stoltsera med att ha valts ut som ett av totalt sex bolag för det flaggskeppsprojekt som går i bräschen för ett massivt infrastrukturprojekt med sikte på att göra staden New York helt fossilfri.

- New York-projektet känns otroligt spännande, dels för att projektet är spännande i sig, men framförallt för att vi verkar med fem andra aktörer som på olika sätt kompletterar vårt erbjudande, vilket bådar gott för framtida samarbeten där vi fortsatt kan verka under huven och bli en naturlig del av våra partners erbjudanden, säger Christian Johansson, vd på NODA.

Nu ska NODA fortsätta på den inslagna vägen med att bygga samverkan med partners för att växla upp på en skalbar affärsmodell på en marknad med stor efterfrågan.

- Expansionskapitalet NODA tog in under 2021 ger dem möjlighet att förstärka marknad- och säljorganisationen. Jag har goda förhoppningar att NODA nu kan attrahera fler kunder inom befintliga kundsegment samt också knyta till sig nya typer av kunder, såsom olika systemleverantörer som nu börjar få upp ögonen för deras AI-lösningar, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

CapSek klev in som ägare i NODA sommaren 2021 och har idag en ägarandel på ca 7%.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected]

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942