REG

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Hoodin

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att man avser nyttja samtliga 461 536 teckningsoptioner av serie T01 ("Teckningsoptionerna") i Hoodin AB ("Hoodin") som erhölls vederlagsfritt i Hoodins företrädesemission under sista kvartalet 2019. Teckningsoptionerna går att nyttja under perioden 1 februari till och med 17 februari 2021.

Hoodin genomförde under det fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission av så kallade units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 27 november 2019 till och med den 13 december 2019 erhöll därmed två (2) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Hoodin.

CapSek meddelar härmed att Bolaget avser att nyttja samtliga av Bolagets 461 536 Teckningsoptioner. Totalt emitterades 3 755 892 teckningsoptioner i Hoodins företrädesemission. CapSeks andel motsvarar därmed cirka 12,3 procent av teckningsoptionerna.

CapSeks beslut att nyttja Teckningsoptionerna har föregåtts av flera positiva händelser i Hoodin. Det handlar framförallt om att Hoodin i högt tempo tecknat avtal med nya partners och därigenom är på väg att etablera sig på nya utländska marknader och på nya kontinenter.

- Att Hoodin har utvecklat sin partnerstrategi till att inkludera fler olika sorters partners samt ingått avtal med partners på nya geografiska marknader visar att bolaget verkligen har potential att skala upp sin affärsidé globalt. Drivande för Hoodins potential är också nytt regelverk inom Medtech som gör Hoodins erbjudande än mer attraktivt för kunderna. Jag ser positivt på bolagets strategi, säger CapSeks VD Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

På CapSeks hemsida kan du läsa mer om Hoodins utveckling. I en intervju berättar VD Marcus Emne om hur Hoodins autobevakning är en vinnare på regleringsvågen:

https://capsek.se/hoodins-autobevakning-vinnare-pa-regleringsvagen/

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942