REGMAR

CapSek investerar i AI-utvecklaren NODA

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget investerar 2,1 miljoner kronor i NODA Intelligent Systems ("NODA") som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. CapSeks ägarandel i NODA uppgår efter investeringen till cirka 8 procent.

CapSek genomför en investering om 2,1 miljoner kronor. Av beloppet erläggs 1,6 miljoner genom kontant betalning. Återstående andel avser förvärv av aktier från befintliga ägare i NODA genom betalning med CapSek-aktier. Investeringen görs i samband med en finansieringsrunda där NODA totalt tar in 5,8 miljoner kronor. Bland investerarna finns CapSeks samarbetspartner Softhouse. Softhouse Invest är en samarbetspartner till CapSek och investerar aktivt kapital där man är med och bidrar med den hantverksskicklighet inom mjukvaruutveckling som man är kända för men också genom managementtjänster, affärsutveckling och digitalisering.

NODA kommer främst att använda kapitaltillskottet för att utveckla sin säljverksamhet. Det sker på en kartlagd marknad och med en redan fastlagd strategi. Kunderna består i dag av energibolag, fastighetsägare och aktörer inom automationsbranschen i Europa, Asien och Nordamerika. Det är också i dessa marknadssegmentet som NODA ser nya, potentiella kunder och en kraftig marknadsutveckling.

NODA utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med ett fokus mot termiska system såsom fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi. Under 2020 har NODA ökat intäkterna med nästan 50% jämfört med 2019 samt gått med vinst. Fokus för 2021 och framåt är att vidareutveckla affären i samarbete med återförsäljare och partners.

- NODA skapar innehåll i energibranschens digitalisering. Investeringen hjälper oss att bygga affären och nå ut på en bredare marknad globalt sett, säger NODAs VD Christian Johansson.

CapSeks VD Henrik Jerner säger så här om investeringen:
- Vi har följt NODA en längre tid. Därför vet vi att deras plattform och koncept är väl utvecklat och fungerar. NODA finns också på en marknad som växer i samband med att energibolagen effektiviserar och digitaliserar, bygger en hållbarare affär samt fokuserar på grön energi. Tillsammans ger det gynnsamma förutsättningar för tillväxt.

Softhouse Invests VD Stefan Johansson säger så här om investeringen:
- NODA är ett spännande bolag inom en intressant och växande marknad. Deras teknik ligger både i tiden och i framkant. De passar väl in i vår portfölj av bolag med innovativa och gröna lösningar. Vidare är vi glada att vårt samarbete med CapSek leder till att vi tillsammans går in och stöttar NODA på deras spännande resa framåt.

Läs mer om NODA: https://noda.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Christian Johansson, VD NODA Intelligent Systems AB, telefon +46 73 530 95 02

Stefan Johansson, VD Softhouse Invest, telefon +46 70 630 04 53

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Om Softhouse AB

Softhouse utvecklar digitala affärer, mjukvara och människor; mjukvaruutvecklare som kan teknik och digitalisering. Softhouse erbjuder konsulttjänster inom mjukvaruutveckling och digital transformation. Företaget grundades 1996 och var en av de första att introducera Agil metodik i Sverige. Softhouse sysselsätter ca 300 medarbetare fördelat på kontor i Malmö, Karlskrona, Karlshamn, kalmar, Växjö, Jönköping, Stockholm och Sarajevo.

Softhouse håller regelbundet utbildningar, kurser och event genom Softhouse Akademi där man hittills utbildat över 20 000 scrum masters. Softhouse Invest investerar i företag med stort mjukvarubehov där företaget bidrar med ledning och finansiering. 2021 förvärvade man fullservicebyrån Milou Communication.

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 16:20.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942