REGMAR

CapSek ingår teckningsåtagande i Bricknodes planerade notering

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått teckningsåtagande om 4 miljoner kronor i Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") i Bricknodes planerade nyemission i samband med företagets notering på Nasdaq First North. Av teckningsåtagandet är 3 miljoner kronor en kontant följdinvestering i den nyemission Bricknode genomför i samband med noteringen och resterande belopp 1 miljon kronor avser kvittning av ett tidigare utbetalat konvertibellån. Vid en fulltecknad emission om 30 miljoner kronor kommer CapSek att ha en ägarandel på cirka 2 procent i Bricknode.

Bricknode, ett svenskt SaaS-bolag inom FinTech och RegTech som erbjuder en B2B-fokuserad mjukvaruplattform för finans- och teknikföretag, har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och meddelar idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande om 1 376 146 aktier ("Erbjudandet") till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Nyemissionen kan tillföra Bricknode ca 30 MSEK före emissionskostnader med en möjlig övertilldelningsemission om ytterligare ca 10 MSEK. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för Bricknodes aktier uppfylls inför den planerade noteringen. Första dag för handel är beräknad till den 9 november 2021.

Bricknode har sedan grundandet haft ett starkt fokus på att utveckla en komplett infrastruktur för finansiella transaktioner för finansinstitut. Bricknode växlar nu fas och går från utvecklingsfokus mot tillväxtfokus. För att maximera aktieägarvärdet och för att kunna rekrytera topptalanger måste Bricknode vara välkapitaliserat. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market öppnar nya möjligheter att resa kapital, öka varumärkeskännedom och varumärkesvärde globalt samtidigt som det över tid kan etableras likviditet i aktien. Emissionslikviden kommer främst gå till Bricknodes internationella expansion.

Ca 67% av Erbjudandet omfattas av teckningsåtagande från befintliga ägare samt externa investerare. Teckningsåtagande har lämnats av bland annat BackingMinds Invest AB, Lena Apler, Claes Hemberg, Northern CapSek Ventures AB och Polynom Investment AB.

Läs mer om Bricknode: https://www.bricknode.com

CapSeks VD Henrik Jerner säger så här om teckningsåtagandet:
- Det är ett styrketecken att 67% av emissionen är säkerställd genom teckningsåtaganden. Kapitaltillskottet ger Bricknode goda förutsättningar att genomföra sin expansionsplan på nya och befintliga marknader.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl. 10:00.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942