CapSek ingår samarbete med Nordic Tech Fund

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår ett formellt samarbete med den nystartade fonden Nordic Tech Fund AB.

Investmentbolaget Northern CapSek Venture har ingått ett samarbetsavtal med den nystartade teknikfonden Nordic Tech Fund. Båda parter har sin bas i Göteborg och samarbetet kan ses som en del av lösningen på den kapitalbrist och tröghet som ofta uppstår i marknaden när växande techbolag behöver ta in mer kapital i en så kallad A-runda. Inte minst om techbolaget finns utanför Stockholmsområdet.

Nordic Tech Funds affärsidé är att i ett tidigt skede tillsammans med noga utvalda startupbolag utveckla affärsidéer, produkter och team för att i ett senare skede kunna skala upp verksamheten och växa. Det sker genom att Nordic Tech Fund bidrar med såväl pengar som kunskap. Nordic Tech Fund är vidareutveckling av Ekapaif som sedan 2011 framgångsrikt arbetat med täppa till det så kallade kapitaldiket. Arbetet har bland annat resulterat i tre börsnoteringar och två industriella exits. Nordic Tech Fund ger nu ut vinstdelningsbevis (tecknas 17 maj-23 juni med 50 000 kronor som minsta teckning) som kommer att noteras på NGM AIF. Genom att fonden, precis som CapSeks aktie, kommer att handlas på Avanza och Nordnet erbjuds även småsparare att investera i tidiga skeden.

CapSeks roll på marknaden är att investera i ett senare skede, när det är dags för så kallade A-rundor. På så vis kompletterar de båda bolagen varandra mycket bra i techbolagens finansiella ekosystem. Båda bolagen fokuserar på portföljbolag inom Internet of Things (sakernas internet), computer gaming (dataspel), SaaS (prenumererade mjukvarutjänster) och AI (artificiell intelligens).

- CapSek har sedan från start arbetat nära Ekapaif. Genom att Nordic Tech Fund kommer att kunna investera i fler intressanta startups inom tech, så kommer även CapSek få fler bra investeringsmöjligheter, säger CapSeks VD, Henrik Jerner.

Nordic Tech Funds VD, Christian Björkman kommenterar samarbetet så här:
- Det ökar möjligheterna för våra portföljbolag att kunna genomföra en lyckad A-runda när de är mogna för det. Jag är övertygad om att det här är ett samarbete som kommer att vara positivt för båda parter.

Läs mer om Nordic Tech Fund på https://nordictechfund.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Christian Björkman, VD Nordic Tech Fund, telefon +46 70 636 45 12

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942