CapSek bjuder in långsiktiga investerare att medinvestera i valda portföljinnehav

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") erbjuder långsiktiga investerare att medinvestera (co-invest) vid nyinvesteringar och följdinvesteringar i CapSeks portföljbolag.

- Vi har noterat att många av våra investerare har ett större intresse att investera i onoterade tillväxtbolag och med denna co-investeringsmöjlighet kan man dra fördel av CapSeks sourcingmodell, ta rygg på vårt arbete och öka sin exponering ytterligare, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

Genom CapSeks co-investeringsprogram erbjuds långsiktiga investerare i CapSek att investera parallellt med CapSek i de bolag CapSek investerar i.

För att bjudas in som medinvesterare gäller ett antal kriterier

- Ha varit aktieägare i CapSek sedan minst 6 månader tillbaka

- Äga minst 50 000 aktier i CapSek

- Minsta belopp att investera 200 000 kr, ibland krävs högre minsta belopp

CapSek kommer inte bjuda in till att medinvestera vid varje investering och CapSek lämnar ingen garanti för att en investerare ska ges möjlighet att co-investera i något bolag, utan kan bara verka som en kontaktyta mellan medinvesterare och bolagen i fråga. När det inte är aktuellt eller inte blir av, kan det bero på flera olika orsaker, som till exempel att vissa bolag inte vill ha för många ägare i vissa faser av sin utveckling.

- Många som investerar i CapSek väljer såklart att göra det för att samla sin exponering mot onoterade tillväxtbolag i en och samma noterade korg så att säga. Men för många andra investerare blir CapSek mer som portalen till den onoterade världen och vi har märkt att många investerare gärna ökar sin direkta exponering mot vissa bolag i vår portfölj, just på grund av att man kan ta rygg på CapSek, dra nytta av vår sourcingmodell och det arbete vi gör med att genomlysa, analysera och utveckla bolagen. Mycket av vår filosofi bygger ju på ett nätverkstänk så det är något vi ser positivt på och gärna hjälper dessa investerare med, de gånger det är möjligt, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Praktiskt går det till så att intresserade investerare som möter kriterierna anmäler sitt intresse till CapSek för att bli kontaktade när möjlighet ges. Vid en förestående investering får man då information om bolaget samt, om det krävs, blir registrerad som insynsperson i CapSek.

För att delta i CapSeks co-investeringsprogram, skicka dina kontaktuppgifter till [email protected].

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected]

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942