Bricknodes noteringsemission kraftigt övertecknad

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att noteringsemissionen i CapSeks portföljbolag Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") blivit kraftigt övertecknad. Erbjudandet att köpa aktier i samband med Bricknodes notering på Nasdaq First North Growth Market tecknades till över 215 procent. Handeln med aktien ska enligt plan inledas tisdagen den 9 november 2021.

Antal aktier och aktiekapital

Intresset för att investera i CapSeks senaste portföljbolag, Bricknode, har varit stort. Erbjudandet att förvärva aktier i bolaget i samband med den stundande noteringen på Nasdaq Frist North Growth Market övertecknades med 215 procent (motsvarande 65 miljoner kronor). På grund av det stora intresset beslutade Bricknodes styrelse att genomföra en övertilldelningsemission om cirka 10 miljoner kronor. Den tecknades i sin helhet av dr Saeid Esmaeilzadeh via Centripetal AB. Genom emissionen kommer Bricknode att tillföras mer än 1 400 aktieägare och en bruttoemissionsvolym före emissionskostnader på cirka 40 miljoner kronor.

Bricknode, ett svenskt SaaS-bolag inom fintech och regtech som erbjuder en B2B-fokuserad mjukvaruplattform för finans- och teknikföretag. Bricknode har sedan grundandet haft ett starkt fokus på att utveckla en komplett infrastruktur för finansiella transaktioner för finansinstitut. Bricknode växlar nu fas och går från utvecklingsfokus mot tillväxtfokus. Bricknode har drygt 30 anställda. Huvudkontoret finns i Skövde och för att underlätta tillväxten finns kontor också i Stockholm och London.

- Vi började den spännande resan mot att molnifiera finansiella tjänster för många år sedan, vilket har placerat oss i framkant inom finansiell infrastruktur. Nu är vi fantastiskt nöjda med det överväldigande intresse Bricknode har fått under hela IPO-processen och den tillströmning av duktiga investerare som vi har sett. Den internationella expansionen och uppskalningen av vår affär har redan börjat och vi ser fram emot den fortsatta resan tillsammans med våra nya och befintliga aktieägare, säger Stefan Willbrand, Bricknodes VD och grundare.

CapSek har tidigare meddelat att Bolaget ingått teckningsåtagande om 4 miljoner kronor i Bricknode Holding AB i Skövde i samband med noteringsemissionen. Teckningsåtagande har även lämnats av bland andra BackingMinds Invest AB, Lena Apler, Claes Hemberg och Polynom Investment AB.

CapSeks VD Henrik Jerner säger så här om investerarnas intresse för Bricknode:

- Både det stora intresset och överteckningsemissionen är tydliga styrketecken. Kapitaltillskottet ger verkligen Bricknode goda förutsättningar att genomföra sin expansionsplan på nya och befintliga marknader.

Läs mer om Bricknode: https://www.bricknode.com

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Stefan Willebrand, VD Bricknode Holding AB, telefon +46 8 122 86 87

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942