REG

Ändringar i CapSeks styrelse. Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse.

Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har beslutat att föreslå att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en rad styrelseförändringar. Enligt förslaget ska Bertil Fredriksson och Hanna Moisander ersätta Göran Wolff och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Bertil Fredriksson. Det noteras vidare att Göran Wolff föreslås inträda som styrelsesuppleant.

Bertil Fredriksson
Född 1946

Bertil Fredriksson har över 30 års erfarenhet av styrelsearbete i privata bolag som professionell styrelseordförande i såväl noterade som onoterade bolag från olika branscher, stor erfarenhet av strategiarbete i bolag, M&A-projekt och finansieringsfrågor. Han har tidigare arbetat operativt i SEB och som VD för några bolag. Bertil är idag styrelseordförande i Tylöprint AB, Styrelseresurs AB och Bf Rosen 17. Exempel på uppdrag som avslutats de senaste två åren är Bruske Måleri AB, C4 Entreprenad AB, Xenit AB, NPF-Specialisterna AB, ViAQ Projektledning AB, Steeltech AB mfl. Bertil är ekonom från Göteborgs universitet och stationerad i Stockholm.

Bertil äger inga aktier i CapSek

Bertil Fredriksson är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Hanna Moisander
Född 1989

Hanna Moisander har en bakgrund som entreprenör, investerare och verksamhetskonsult. Hanna driver idag Tech Innovationsbyrån Hedy Tech, styrelseutbildningsprogrammet deb och uppstarten av Impact-fonden Maya Impact. Med lång styrelseerfarenhet och som verksamhetskonsult har hon hjälpt flertalet bolag nå tillväxt, effektivisera och lett team inom olika branscher. Hennes expertis ligger i identifiering av tillväxtmotorer, strategiarbete, ledarskap, bygga team och kapitalresning för entreprenörsresan.

Hanna äger inga aktier i CapSek

Hanna Moisander är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022 kl. 09:00 (CET).


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942