REGMAR

Utbyte av konvertibler mot aktier i Nexar Group AB (publ)

Under januari 2022 har huvudägaren tillika styrelseledamoten Anders Petersen, VD Joachim Kamph och styrelseledamoten Mats Jakobsson, beslutat att konvertera sina lån på totalt 2 960 000 SEK till aktier I enlighet med beslutet vid extra bolagstämma den 8 januari 2021 med rätt för bolagets företrädare att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt teckna konvertibellån på högst 3,0 MSEK. Utbetalningen av dessa konvertibellån skedde i mars 2021 till en konverteringskurs av 0,07 SEK och 8 % ränta under löptiden.

Skälet till konverteringen är en stark tro på den framtagna strategin om att renodla bolagets affärsmodell som är bättre anpassad för fotbollsindustrin. Det innebär att 42 285 714 aktier emitteras. Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Nexar Group till 3 694 298,28 SEK fördelat över 184 714 950 aktier.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: [email protected]
Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital - tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83