REG

RAPPORT MED ANLEDNING AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

Beslutades om att genomföra en kvittningsemission riktad till styrelseledamoten Sverker Littorin, där styrelsearvode till och lån från honom till bolaget omvandlas till aktier. Kvittningsemissionen utgörs av högst 84 285 aktier i bolaget och teckningskursen är 0,70 kronor per aktie, i paritet med rådande marknadskurs. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 16 857 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutades därutöver att emittera högst 2 490 000 teckningsoptioner, där rätt till teckning av dessa teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktören Joachim Kamph. Beslutades om följande villkor för dessa teckningsoptioner;

  • Emissionskurs ska vara 0,13 kronor per teckningsoption
  • Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 1 januari 2023 till och med 30 december 2024.
  • Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,67 kronor per aktie.
  • Teckningsoptionerna ska tecknas genom betalning inom 14 dagar från bolagsstämman.

Joachim Kamph har under ovannämnda 14 dagar tecknat 2 307 692 teckningsoptioner och för detta erlagt 300 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med högst 461 538 kronor.

För ytterligare information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB telefon +46 709 95 63 83, epost: [email protected]
Anders Petersen, CFO Nexar Group AB telefon +45 2620 0696, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar med huvudkontor i Sverige, är ett företag som utvecklar Tv-format, främst inom fotboll men också andra sportgrenar. Bolaget arbetar även med spelarmanagement för unga talangfulla fotbollsspelare främst från Afrika. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat bl.a. reality programmet Football Dreamz. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83