REGMAR

NEXAR INGÅR AVSIKTSFÖRKLARING OM FÖRSÄLJNING AV DOTTERBOLAG

Nexar Group AB, listat på NGM Nordic SME, har ingått en avsiktsförklaring med Mavshack AB om att sälja sina fyra dotterbolag för 8 MSEK. Samtidigt utvärderas förvärv av ny verksamhet för att tillföra ytterligare aktieägarvärde.

Nexar Group AB och Mavshack AB, listat på Nasdaq First North, har tecknat en avsiktsförklaring där Mavshack avser förvärva Nexars aktier i dotterbolagen Nexar Productions SL, Nexar Music Ltd, Nexar Entertainment Ltd samt Nexar Football AB. Köpeskillingen är 8 MSEK..

Transaktionen mellan Nexar Group och Mavshack i korthet:

· Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal senast i oktober 2020.

· Due diligens kommer att genomföras i dotterbolagen.

· Köpeskillingen uppgår till 8 000 000 SEK som kvittas mot aktier i Mavshack.

· Avsikten är att transaktionen ska slutföras under fjärde kvartalet 2020.

- Nexars dotterbolag inrymmer intressanta möjligheter att utveckla inom Mavshacks produktion av innehåll till våra streamingtjänster, säger Tommy Carlstedt, VD på Mavshack.

- Vi tror att Nexars dotterbolag har goda möjligheter att utvecklas väl inom Mavshackgruppen, samtidigt som Nexar avser gå vidare och förvärva för aktieägarna ny och lönsam verksamhet, säger Sverker Littorin, styrelseordförande Nexar Group AB.

Transaktionen förutsätter ett godkännande från Nexars bolagsstämma. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer ske inom kort.

Nexar Group för långt gångna diskussioner om förvärv av ny verksamhet, där uppfattningen är att detta kommer leda till att aktieägarna i Nexar kommer tillföras ett värde överstigande dagens marknadsvärdering av bolaget.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl 9:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

200828_Avsikt.pdf

Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83