REGMAR

NEXAR KOMMER INTE GENOMFÖRA EN FÖRSÄLJNING AV DOTTERBOLAG

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - och Mavshack AB signerade under augusti 2020 en avsiktsförklaring gällande en eventuell försäljning av Nexars dotterbolag. Dessa förhandlingar har avbrutits i god anda då parterna inte ser de starka synergier mellan bolagen som förväntades. Nexar och dess ledning ser stor potential i sina dotterbolag och ser positivt på Bolagets utveckling under 2021 och framöver.

Nexar har nyligen meddelat att en riktad emission till Bolagets ledning och större aktieägare skall genomföras för att finansiera framtida satsningar.

Nexar fick glädjande en ny order i Spanien på 3,0 MSEK som vi tidigare idag har informerat om, och vilken stärker det mångåriga samarbetet vi har med kunden Á punt. Ordern ger dotterbolaget en stabilitet och möjliggör en fortsatt satsning på att utveckla nya medieformat som vi hoppas ska leda till nya affärer inom kort.

Football Dreamz har nu kommit igång på allvar. I förra veckan påbörjade vi uttagningarna i Benin och under kommande vecka sker finaluttagningarna. Vi påbörjade även en inspelning av dessa uttagningar, vilket kommer resultera i en dokumentär på två avsnitt. Vidare har vi kommit längre i diskussionerna med KIFA i Nigeria för att planera in dom första uttagningarna för Football Dreamz i Nigeria, vilka planeras ske under kommande månader. Bolaget har även inlett en avtalsförhandling med en stor medieaktör i Afrika för distribution av den globala finalen av Football Dreamz som planeras under sommaren 2021.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2020 kl 08.45.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

201012_Mavshack.pdf

Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83