NEXAR GENOMFÖR RIKTAD EMISSION PÅ 1,6 MSEK

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - genomför nu en riktad emission till ett fåtal kvalificerade investerare.

Bolagets styrelse har fattat beslut om den riktade emissionen med stöd av det bemyndigande som årsstämman gav den 15 maj 2019. Emissionen erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare och kommer att tillföra Bolaget 1,6 MSEK. Totalt kommer 13 333 333 aktier att emitteras till en kurs på 0,12 SEK. Varje tecknare kommer även att tilldelas en teckningsoption per tecknad aktie med en lösenkurs om 0,18 SEK och en löptid på ett år från beslutsdatum. Teckningsoptionen är villkorad ett beslut på en extra bolagsstämma. Kallelse till denna stämma kommer ske inom kort.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad nyemission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att genom emissionen tillföra bolaget nödvändigt kapital i närtid samt till en lägre kostnad än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl 08:30.

2019-10-17

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected] 
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected] 

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.
Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83