NEXAR FÅR NY ORDER PÅ 1 600 000 SEK

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, fått ett ramavtal avseende produktion av det framgångsrika egenutvecklade radioformatet "Sessio Golfa". Uppdraget är uppdelad i rater, den första perioden startar i januari 2019 och pågår under fyra månader.

Ordervärdet för radioformatet under perioden januari t.o.m. april 2019 är 1 600 000 SEK. Uppdragsgivare är mediehuset A punt, vilket är ett nytt lokalt mediehus i Valencia. Mediehusets intention är att radioformatet skall fortgå under hela 2019, vilket gör att Nexar har stora förhoppningar att få ytterligare order efter dessa fyra inledande månader 2019.

- Mycket glädjande att vi fått en förlängning på plats för vårt kreativa radioformat "Sessio Golfa". Samarbetet med det nya mediehuset i Valencia har nu gett oss två produktionsuppdrag och vi hoppas naturligtvis på ett fortsatt bra utfall av radioprogrammet. Detta kommer att ge oss en bra möjlighet till att leverera fler tjänster och format på sikt. säger Mats Johansson, VD Nexar Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl 11:30.

2018-11-30

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har idag två egenutvecklade kommersiella talangformat, samt har artistavtal med tre av de talanger som kommit fram via de egenutvecklade formaten.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83