REGMAR

DELÅRSRAPPORT

JANUARI - JUNI 2021

APRIL - JUNI 2022

  • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 0 (1 239) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 257 (-799) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 458 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,06) SEK

JANUARI - JUNI 2022

  • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 300 (2 563) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -2 002 (-1 352) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 650 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den nu avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,06) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,17 (0,15) SEK

VERKSAMHETEN UNDER JANUARI-JUNI 2022

Under januari månad 2022 konverterade huvudägaren tillika styrelseledamoten Anders Petersen, VD Joachim Kamph och styrelseledamoten Mats Jakobsson sina lån till aktier i Nexar Group AB. Det innebär att det egna kapitalet i bolaget har ökat med ca 3,0 Mkr och antalet aktier har ökat med ca 30%.

Nexar Football AB är sedan februari genom Joachim Kamph och CFO Anders Petersen licensierade Agenter/Förmedlade hos Svenska Fotbollsförbundet.

Nexar Football AB har under perioden fortsatt att förhandla med flera större mediebolag avseende sändningsrättigheterna till TV-formatet Football Dreamz främst på den afrikanska marknaden inför 2022, vilket lett fram till ett betydande femårsavtal efter periodens utgång - se nedan.

Nexar Football AB har även fortsatt att planera och organisera nya kvalificeringsprogram främst i Västafrika och Östafrika där unga talangfulla spelare scoutas och väljs ut för att medverka i Football Dreamz 2022. Scoutingprogrammen resulterar i att 10.000-tals spelare utvärderas av Nexar Football scoutingnätverk. Scoutingverksamheten har dessutom utvidgats i syfte att hitta kvalitativa spelare till Football Dreamz 2022. Scoutingverksamheten omfattas nu av 17 länder mot tidigare 14 länder.

Sammantaget har Nexar Football AB under första säsongen nått ut till över 40 miljoner tittare och genererat reklamintäkter på ca 450 KSEK för Tv-programmet FOOTBALL DREAMZ i det nigerianska statliga mediebolaget Television Enterprises Limited (en division inom Nigerian Television Authority - NTA).

Football Dreamz första säsong har gett positiv effekt för vissa spelare. Vinnaren, målvakten Loukman Farou Moussa, har tecknat 1 års kontrakt med Hammarby HTFF. Han har även blivit uttagen till Benins A-landslag inför kvalificeringen av Africa Cup of Nations, AFCON 2023. Spelaren Sankamoa Rabiou blev uttagen till Benin U-20 för turneringen UFOA-U20 i Niger.

Nexar Group AB höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman beslutade om en kvittnings-emission som innebar att skulder i bolaget på 4 500 KSEK kvittas mot aktier. Rätt att teckna aktierna beslutades tillkomma fordringsägarna, Anders Petersen och Zogar Management AB, vilka erhållit totalt 64 285 710 aktier.

Bolaget har även genomfört en riktad emission av konvertibla skuldebrev till en grupp på förhand vidtalade investerare, vilket har tillfört bolaget 3 000 KSEK. Emissionen genomfördes med stöd av det bemyndigande som extra årsstämman gav 29 mars 2022. Dessa konvertibler har sedan konverterats till teckningskurs 0,07 SEK och ökat antalet aktier i bolaget med 42 857 143. Efter denna samt ovanstående kvittningsemission uppgår det totala antalet aktier till 291 857 807 aktier.

Årsstämma hölls den 29 april 2022 där det beslutades att dels invälja Georg Hochwimmer som ny styrelseledamot, dels att med entligande av auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist invälja auktoriserade revisorn Johan Isbrand som ny revisor i Bolaget.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I augusti har Nexar Football AB tecknat ett femårsavtal avseende TV-formatet Football Dreamz med den nigerianska delstaten Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports. Det samlade värdet av avtalet uppgår till 10 miljoner USD, där 13 program ska produceras årligen till ett värde av motsvarande 2 miljoner USD. Detta är ett stort genombrott för bolaget och bekräftar att den första säsongen under 2021/22 fallit mycket väl ut.

Nexar Football har även tecknat ett nytt TV-distributionsavtal med det nigerianska TV-bolaget Television Enterprises Ltd gällande andra säsongen (2022/23) vilket beräknas ge reklamintäkter på ca 1 Mkr.

Andra säsongen av Football Dreamz kommer att produceras runt årsskiftet 2022/23 och planeras att sändas i nigeriansk TV i början av 2023.

Kommande rapporttillfällen avseende 2022
Delårsrapport januari-september                 25 november 2022
Bokslutskommuniké                                   21 februari 2023

Styrelsen den 30 augusti 2022
Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022. För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, [email protected]                                                                      
Anders Petersen, CFO, [email protected]


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83