DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

JANUARI-JUNI

  • Koncernens omsättning uppgick till 34 (123) KSEK under perioden.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till -3 804 (-6 770) KSEK.
  • Etablering av verksamhet i England
  • Unitemission genomförd vilket tillför Bolaget 8,2 MSEK före emissionskostnader
  • Strategisk affär med Secuoya Group för ny TV-station i Valencia, Spanien
  • Tre nya styrelsemedlemmar valdes in på årsstämman
  • Artistavtal har signerats med HYBRID, som var en av finalisterna i Aim2Fame 2017

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Vunnen upphandling i Valencia med ordervärde om 1,0 MSEK
  • Artistavtal har signerats med Dila, vinnare Aim2Fame 2017

Mer information finns att läsa i bifogad delårsrapport.

2018-08-30

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl 09:00.

Om Nexar
Nexar är ett globalt underhållningsföretag där man via årligt återkommande talangtävlingar och "reality shower" på nätet finner nya talangfulla musikartister, som sedan kontrakteras och utvecklas. Bolaget har egenutvecklade kommersiella talangformat, samt har artistavtal med tre av de talanger som tidigare har deltagit i Aim2Fame. Verksamhet bedrivs i Sverige, i Spanien via helägt dotterbolag, samt i England via två dotterbolag.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83