DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - MARS

  • Koncernens omsättning uppgick till 1 783 (0) KSEK under perioden januari till mars 2019.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till -1 112 (-1 602) KSEK.
  • Fullt garanterad företrädesemission genomfördes, vilket tillförde Bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Två nya ordrar på totalt 1,4 MSEK avseende radioformat i Spanien.
  • Signat ny artist, Sweeney LDN.
  • Avtal om ägarspridning vilket tillförde bolaget ca 3 000 nya ägare.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Utvecklat nytt unikt fotbollskoncept.
  • Beslut om utgivande av teckningsoptioner.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl 14:15.

2019-05-28

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.
Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83