REGMAR

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till september 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - SEPTEMBER

Förbättrat resultat i koncernen under perioden. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar samt en högre omsättning.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 4 235 (3 325) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 910 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 683 (-5 482) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 1 799 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

JULI - SEPTEMBER

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 580 (48) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 532 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 368 (-2 245) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 877 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,05) SEK.

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till -0,01 (0,03) SEK.

Ny order avseende radioproduktion på 1,9 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Uttagning till FOOTBALL DREAMZ skedde i Benin.

Ny order avseende radioproduktion på 3,0 MSEK.

Genomfört riktad nyemission som tillfört Bolaget 1,6 MSEK.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl 8:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83