REGMAR

Delårsrapport januari-juni 2021

Lägre omsättning till följd av minskad aktivitet men förbättrat resultat till följd av kostnadsbesparingar.

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2021.

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

APRIL-JUNI

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 239 (1 486) KSEK, vilket är en minskning med ca 17% i jämförelse med samma period 2020.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -799 (-1 430) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 631 KSEK.

Den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror huvudsakligen på lägre aktivitet för Bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fortsatta kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Joachim Kamph har utsetts till ny verkställande direktör i Nexar Group AB.

Nexar Football har tecknat samarbetsavtal med Self Made Academy med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten.

Nexar Football tecknar samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk gällande medverkan i TV-formatet Football Dreamz.

JANUARI-JUNI

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 2 563 (3 656) KSEK, vilket är en minskning med ca 30% i jämförelse med samma period 2020.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 352 (-2 315) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 963 KSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nexar Football har tecknat avtal med Hammarby IF om medverkan i TV-programmet Football Dreamz.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti kl 2021 kl 8.55.

Joachim Kamph, VD, e-post [email protected]

Anders Petersen, CFO, e-post [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83