REGMAR

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - JUNI

Förbättrat resultat i koncernen under första halvåret 2020. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar samt en högre omsättning.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 3 656 (3 277) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 379 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -2 315 (-3 258) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 943 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

APRIL - JUNI

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 486 (1 494) KSEK.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 430 (-1 937) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 507 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK.

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till 0,00 (0,05) SEK.

Samarbetsavtal med FIFA-legenden Nwankwo Kanu och hans organisation KIFA.

Dila Stellar har släppt sin första egna singel.

Nya styrelseledamöter.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Uttagning till FOOTBALL DREAMZ sker i Benin.

Ny order avseende radioproduktion på 1,9 MSEK.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl 8:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83