REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2023

SEPTEMBER - DECEMBER 2023

  • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 25 (128) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -963 (-457) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 506 KSEK i jämförelse med samma period 2022.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,02) SEK

JANUARI - DECEMBER 2023

  • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 128 (366) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -2 692 (-3 596) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 904 KSEK i jämförelse med 2022
  • Det förbättrade resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av lägre kostnader i avvaktan på uppstart av Football Dreamz andra säsong
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,16) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,04 (0,11) SEK

VERKSAMHETEN UNDER JANUARI - DECEMBER 2023

Optionsavtal med Say N See

Nexar Group ingick den 1 december ett exklusivt optionsavtal med Tv-Mediabolaget Say N See med säte i Abu Dahbi, Förenade Arabemiraten. Say N See, är holdingbolag till Charisma Group, charismagroup.tv, det ledande och innovativa tv-mediebolaget i regionen Mellanöstern.

Optionsavtalet innebär att Nexar Group ger Say N See möjligheten att under tre månader förvärva rättigheterna till Nexars tv-reality format Football Dreamz på arabiska i följande territorium, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Bahrain, Tchad, Djibouti, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Mauretanien, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien och Jemen.

I nämnda territorium finns en befolkning på över 484 miljoner där ca 84 % i till exempel Saudiarabien och Egypten dagligen tittar på tv enligt analysföretaget Media Landscapes. Saudiarabien och UAE driver fotbollsindustrin i regionen och det är glädjande att vårt Tv-Reality format Football Dreamz, attraherar ledande tv-mediabolag i Mellanöstern där intresset för fotboll växer stort och där Football Dreamz kan bli en viktig plattform i att hitta och utveckla unga talangfulla spelare i framtiden. 

Sedan starten 2005 har Say N See och dotterbolaget Charisma Group genererat och producerat över 22 000 timmar innehåll i en mängd olika genrer och är den ledande oberoende skaparen av innehåll för Tv i regionen, med speciell förståelse för lokal publik, affärsverksamhet och med en unik expertis i att utveckla innehåll som tilltalar tittare i nämnda territorium. 

Optionsavtalet löper ut den 1 mars 2024 och det är ännu inte bekräftat om Say N See avser genomföra förvärvet av nämnda rättigheter. Emellertid pågår diskussioner mellan parterna och det finns goda förhoppningar om att förlänga optionsavtalet då samtal intensifierats gällande förvärv av rättigheterna.

Samarbete med ChromaWay

Nexar och ChromaWay har beslutat att inleda ett samarbete med fokus på afrikansk fotboll, fansengagemang och utveckling av Nexars TV format Football Dreamz genom anslutning till ChromaWays African Legends NFT-Plattform. ChromaWay är en branschledande teknikleverantör inom området blockchain och Web3-utveckling. ChromaWay bygger, hanterar och utvecklar community-drivna plattformar fokuserade på fansengagemang samt är en av tre potentiella tekniska partner till EU, Europeiska unionen.

Målsättningen är att genom Nexars relationer med afrikanska fotbollslegender och kännedom om afrikansk fotboll tillföra kvalitativt innehåll till ChromaWays sportvertikal, African Legends NFT-plattform i syfte att utveckla afrikansk fotboll.

Nexar ser stora möjligheter till betydande intäkter genom plattformen African Legends genom försäljning av samlarkort på legender, speciella fotbollsminnen med verkliga förmåner för fansen, insamlingsplattform för lokala legenders projekt, som till exempel att bygga fotbollsplaner, starta fotbollsskolor, skaffa skolmaterial, hälsoprogram och integrera Tv formatet Football Dreamz i anslutning till African Legends och andra produkter i ChromaWays verksamhet. 

Samarbetet mellan Nexar och ChromaWay utvecklas väl med fokus på afrikansk fotboll, fansengagemang och utveckling av Nexars Tv format Football Dreamz genom anslutning till ChromaWays African Legends NFT-plattform. 

Arbetet med att kontraktera legender fortgår och African Legend plattformen kommer inom kort att lanseras med legender som Nwankwo Kanu, Samuel Kuffour och Mark Fish. Efterhand kommer fler legender ansluta om 2-3 legender åt gången enligt lanseringsplan. 

Parterna har även kommit överens om att inom 12 månader utvärdera möjligheten att etablera ett gemensamt bolag.

Avtal med Stars of Egypt

I augusti ingick Nexar samarbetsavtal med Stars of Egypt om att producera en arabisk version av Football Dreamz. Stars of Egypt har pågående samarbete med Ministry of Youth and Sports och ett kvalitativt kommersiellt nätverk med god lokal kännedom kring talangutveckling.

Stars of Egypt är en framväxande nationell talangplattform för fotbollsspelare i åldrarna 5 till 19 år under överinseende av Ministry of Youth and Sports. Med fler än 32 miljoner människor under 14 år har Egypten en enorm potential att upptäcka nya talanger och utveckla framtida fotbollsstjärnor. Målsättningen är att marknadsföra Football Dreamz för ledande tv-kanaler och produktionsbolag i olika territorier för att på så sätt uppnå en bred tv-distribution främst i Nordafrika. Fokus ligger på att hitta talangfulla spelare till den arabiska versionen av Football Dreamz.

Avsikten var att inspelningen av Football Dreamz skulle ske under senare delen av kvartal 1, 2024, men på grund av den tragiska händelseutvecklingen i Israel och Gazaremsan sedan oktober 2023 har denna inspelning pausats tillfälligt.

Spelar management.

Spelarna Moussa Loukmane och Rabiou Sankamao, som deltagit i första säsongen av Football Dreamz, blev uttagna till att representera Benins Landslag vid flertal kval-matcher inför AFCON 2024.

Övriga förhandlingar

Nexar Football AB har under perioden fortsatt att förhandla med flera större mediebolag avseende sändningsrättigheterna till Football Dreamz främst på den afrikanska marknaden. Nexar Football fortsätter att planera och organisera nya kvalificeringsprogram främst i Västafrika och Östafrika där unga talangfulla spelare scoutas och väljs ut för att medverka i Football Dreamz 2024. Scouting programmen resulterar i att 1000-tals spelare utvärderas av Nexar Football scoutingnätverk. Nexar Football utvidgar dessutom sin scouting verksamhet i syfte att hitta kvalitativa spelare till Football Dreamz 2024. Scouting verksamheten omfattas nu av 17 länder mot tidigare 14 länder. Syftet med det är att Nexar skall vara förberedda för att lansera en fransk och arabisk version av Football Dreamz utifrån diskussioner som förs med Tv mediabolag under 2024.

Nexar Football mottog en förfrågan om att producera ett nytt `klubb Tv reality format´ och möte med en italiensk fotbollsklubb hölls sedan under juli månad. Klubben har inte kunnat bekräfta omfattningen på produktionen främst av ekonomiska skäl.

Övrigt

Vid en extra bolagsstämma den 30 oktober invaldes Thomas Flinck och Per Norberg till nya ledamöter. Sverker Littorin och Georg Hochwimmer utträdde samtidigt ur styrelsen och Thomas Flinck invaldes som ny ordförande efter Sverker Littorin.

I april 2023 tilldömdes Nexar Group AB 100 KSEK i bot från marknadsplatsen NGM:s disciplinkommitté kopplat till bristande informationshantering. Bristen relaterar till att bolaget enligt beslutet inte uppfyllde kravet på att offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt samt att Nexars pressmeddelande den 12 augusti 2022 saknade hänvisning till att informationen var sådan som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR-reglerna, trots att informationen uppenbarligen var insiderinformation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Gällande avtalet med Ogun State Government.

För värdskapet och inspelningen av Football Dreamz är status följande, fredagen den 19 januari 2024 inställde sig Guvernören Dapo Abiodun för Ogun State Government till domstolsförhandlingar gällande valresultatet 2023. Högsta domstolen bekräftade valseger för guvernör Dapo Abiodun vid guvernörsvalet i mars 2023. 

Guvernören Dapo Abiodun har tidigare vunnit i både Ogun State Governorship Election, Petitions Tribunal och Appeal Court, där båda domstolarna avfärdat fallen som inletts av hans utmanare, Ladi Adebutu för att ogiltigförklara Dapo Abiodun seger.

I och med detta beslut har Nexar fått en inbjudan till möte för att träffa den nytillsatta Kommissionären för sport och hans departement för och gå igenom gällande avtal, betalning och uppstart av inspelningen av Football Dreamz i Abeokuta, Ogun State.

Moderbolaget

Moderbolaget och även koncernen redovisar övriga intäkter 364 KSEK avseende återföring av tidigare gjorda reserveringar.

Finansiering

Bolaget har under första halvåret tillförts totalt 1 150 KSEK, varav 1 000 KSEK genom lån från två av bolagets största ägare och 150 KSEK genom teckningsoptioner från VD Joachim Kamph. Av de 1 000 KSEK erhölls 500 KSEK under andra kvartalet. Av dessa 1 000 KSEK har 800 KSEK, jämte upplupen ränta på totalt 383 tkr (belöpande på dels detta belopp, dels konvertibelt lån från -22 på 3 000 KSEK) kvittats mot aktier enligt beslut vid extra bolagsstämma den 21 juni 2023.

Kommande rapporttillfällen avseende 2024

Delårsrapport januari-mars                      21 maj 2024

Årsstämma                                               19 juni 2024

Delårsrapport januari-juni                         30 augusti 2024

Delårsrapport januari-september             22 november 2024

Bokslutskommuniké                                20 februari 2025

 

Styrelsen den 21 februari 2024

Rapporten bifogas i sin helhet.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024. För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, [email protected]                                                            

Anders Petersen, CFO, [email protected]


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83