REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

OKTOBER-DECEMBER 2022

  • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 66 (6) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -457 (-921) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 464 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,06) SEK

JANUARI - DECEMBER 2022

  • Koncernens omsättning uppgick till 366 (2 964) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick till -3 596 (-3 539) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 57 KSEK i jämförelse med 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den nu avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,25) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,10) SEK

VERKSAMHETEN UNDER JANUARI - DECEMBER 2022

Framgångar i Nigeria med TV-formatet Football Dreamz visar vårt koncept håller. 

I augusti 2022 tecknade Nexar Football AB ett femårsavtal avseende TV-formatet Football Dreamz med den nigerianska delstaten Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports. Det samlade värdet av avtalet uppgår till 10 miljoner USD, där 13 program ska produceras årligen till ett värde av motsvarande 2 miljoner USD inflations korrigerat. 

Nexar Football tecknade även ett nytt TV-distributionsavtal med det nigerianska Tv-bolaget Television Enterprises Ltd gällande andra säsongen (2022/23) vilket beräknas ge reklamintäkter på minst 1 Mkr. 

Andra säsongen av Football Dreamz är något förskjuten i tid och kommer att produceras under andra/tredje kvartalet 2023 och planeras att sändas i nigeriansk TV under fjärde kvartalet 2023.

Sammantaget nådde Football Dreamz under första säsongen ut till över 40 miljoner tittare i det nigerianska statliga Tv-mediebolaget Television Enterprises Limited (en division inom Nigerian Television Authority - NTA).

Football Dreamz första säsong gav även positiv effekt för vissa spelare. Vinnaren, målvakten Loukman Farou Moussa, tecknade 1 års kontrakt med Hammarby HTFF. Han blev även uttagen till Benins A-landslag inför kvalificeringen av Africa Cup of Nations, AFCON 2023. Spelaren Sankamoa Rabiou blev uttagen till Benin U-20 för turneringen UFOA-U20 i Niger.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget har meddelat om försenad inspelning av Tv programmet Football Dreamz. Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports som är värd för Football Dreamz 2023 har meddelat Nexar att den godkända budgeten för 2023 först måste implementeras och att delstatsvalet den 11 mars har genomförts innan inspelning av Football Dreamz kan påbörjas.

Nexar anser dock att en osäkerhet finns kring när inspelning kommer att påbörjas eftersom de första och andra kvartalen 2023 kommer att domineras av val och politiska övergångar. Dessutom ersätter Centralbanken i Nigeria landets nuvarande sedlar med nydesignade vilket skapar en ekonomisk oro i landet. Centralbankens mål är att återvinna cirka 85 % av den totala valutan i omlopp utanför banksystemet. Detta riskerar att väsentligt kunna försena eller förhindra genomförandet av planerade aktiviteter, vilket även riskerar medföra negativa ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Nexar Football har fått i uppdrag av den Kenyanska fotbollsklubben AFC Leopards SC att arrangera en internationell match mellan AFC Leopards och välkänt lag från engelska Premier League. Matchen planeras att spelas i Nairobi under månadsskiftet juni/juli 2023.

Spelarna Sankamao och Toukourou har blivit uttagna till Benin U20 landslaget som skall spela U20 African Cup of Nations i Egypten mellan den 18 februari - 12 mars 2023.

Kommande rapporttillfällen avseende 2023

Bokslutskommuniké                                    21 februari 2023

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 kl 10:00. För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, [email protected]                                                                   
Anders Petersen, CFO, [email protected]


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83