REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - DECEMBER

Förbättrat resultat i koncernen under helåret. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar samt en högre omsättning.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -4 491 (-7 890) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 3 399 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 5 790 (5 254) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 10,2% i jämförelse med samma period 2019.

OKTOBER - DECEMBER

Förbättrat resultat i koncernen under kvartalet. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -808 (-2 408) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 1 600 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 554 (1 928) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 19,4% i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till 0,00 (0,03) SEK.

Ny order avseende radioproduktion på 3,0 MSEK.

Uttagning till FOOTBALL DREAMZ skedde i Benin.

Genomfört riktad nyemission som tillfört Bolaget 1,6 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Avtal med mediebolaget NTA om sändningsrättigheten för FOOTBALL DREAMZ i Nigeria, vilket ger en möjlig räckvidd på 30 miljoner tittare

Genomfört riktad nyemission av konvertibler som tillfört Bolaget 3,0 MSEK.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 8:15.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83