BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed bokslutskommuniké avseende helåret 2018. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

OKTOBER - DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 1 109 (29) KSEK under fjärde kvartalet.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till -4 146 (-6 160) KSEK.
 • Globalt avtal med skivbolaget Ditto Music.
 • Artisten HYBRID har släppt sin debutsingel och video "Make A Move".
 • Förlängt uppdrag avseende radioformatet SESSIO GOLFA, order-värde på förlängningen är1,6 MSEK, med start i januari 2019.

JANUARI - DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 1 594 (168) KSEK under perioden.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till -9 874 (-15 174) KSEK.
 • Unitemission genomförd under våren vilken tillfört bolaget 8,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Ny order på 1,5 MSEK avseende radioformatet SESSIO GOLFA.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Fullt garanterad företrädesemission skall genomföras i mars 2019, vilket kommer tillföra bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Ny order på 0,4 MSEK avseende nytt radioformat.
 • Signat ny artist, Sweeney LDN.
 • Avtal om ägarspridning vilket tillför bolaget minst 3 000 nya ägare.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 13:00.

2019-02-20

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har idag skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även artistavtal med tre av de musiktalanger som kommit fram via de egenutvecklade talangformaten.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83