REGMAR

Rättelse: Move About Group AB offentliggör preliminära siffror för Q1 2022 och genomför omfattande effektiviseringar

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag (20 maj 2022) angavs felaktig procentsats beträffande tillväxten. Korrekt procentsats ska vara 87%. Nedan följer korrigerat pressmeddelande i sin helhet. 

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. Som en följd av detta och på grund av indirekta effekter av kriget i Ukraina samt en för stor kostnadskostym, har Bolaget beslutat om att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa lönsam tillväxt. Genom åtgärdsprogrammet förväntar Bolaget att man kommer nå break-even väsentligt tidigare än kommunicerat i prospektet som offentliggjordes i samband med noteringen i februari 2022.

Preliminära siffror för det första kvartalet 2022 

Q1 2022

Q1 2021

%-förändring

Intäkter

14,125

7,545

87%

EBITDA

-14,268

-5,907

-141%

 

Årets första kvartal inleddes med kanske den starkaste nedstängningen av samhället i Europa på grund av Omikron vilket hade en negativ påverkan på mobiliteten i samtliga länder där Bolaget är verksamt; Norge, Sverige och Tyskland. Framförallt drabbades de elbilspooler som nyttjas av Bolagets företagskunder, men även de publika poolerna, där Bolaget hade många nylanseringar av pooler under perioden. Move About estimerar att intäkterna minskade med cirka 10% under kvartalets första två månader jämfört med plan.

I takt med att samhället öppnade upp igen i mars tilltog efterfrågan snabbt och intäkterna ökade med cirka 20% från nivån i februari. Denna starka trend ser ut att fortsätta i andra kvartalet 2022.

Trots den svaga inledningen av kvartalet växte bolaget med 87% jämfört Q1 2021, av vilket 79% beror på förvärvet av Mobileeee under det andra halvåret 2021.

Resultatet påverkades, förutom av den lägre beläggningen av Bolagets elbilpooler i årets start, av noteringskostnader. Som exempel har konsolideringen av Mobileeee och skifte av ekonomisystem bidragit till betydande engångskostnader, sammanlagt cirka 4,0 MSEK under kvartalet.

"Bolagets likviditet påverkades negativt av den låga beläggningen av bilar under årets start, men även indirekt av kriget i Ukraina. Dels förändrades Bolagets låneavtal för bilar i Tyskland, på så sätt att Bolaget inte längre kunde tillgodogöra sig de förmånliga tyska elbilsbonusarna såsom inbetalningar direkt till Mobileeee. Vidare påverkades likviditeten på grund av förseningar av leveranser av elbilar i Tyskland vilket också innebar en negativ effekt på likviditeten jämfört med plan. Sammantaget har dessa omständigheter haft en betydande negativ effekt." säger Bolagets VD, Olof Jonasson

Åtgärdsprogram för att effektivisera och säkerställa lönsam tillväxt framåt

Styrelsen konstaterar att Bolagets höga tillväxt de senaste åren, konsolideringen av Mobileeee i Tyskland samt arbetet med att förbereda bolaget för börsnoteringen, gått ut över den interna effektiviteten.

Styrelsen har därför fattat beslut om att anta ett åtgärdsprogram för att minska kostnaderna och säkerställa en lönsam tillväxt i Bolaget. Som ett led i programmet kommer organisationen förenklas och landscheferna i koncernen givits ett större ansvar. Samtliga dotterbolag berörs av åtgärdsprogrammet och 17 av 40 tjänster inom koncernen kommer att upphöra.  Åtgärdsprogrammet väntas nå full effekt mot slutet av 2022 och förväntas medföra en väsentlig minskning av Bolagets kostnader under 2023 samt att Bolaget förväntas nå break-even väsentligt tidigare än vad som tidigare kommunicerats. 

"Att vi nu, under en period, fokuserar på att jobba så effektivt som möjligt med våra interna processer innebär emellertid inte att tillväxten blir lidande. Utnyttjandet av våra elbilar i de publika poolerna växer i hög takt, men vi har ett ansvar att se till att vi är kostnadsmedvetna när vi växer. Vi vet att vi har goda förutsättningar för fortsätt tillväxt då många av våra medarbetare har varit med sen starten 2007. Samtidigt växer vårt segment för företag och kommuner, inte minst i Tyskland som genomgår en accelererad transformation mot fossilfri mobilitet." säger Olof Jonasson.

För ytterligare information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]

+46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 17.31.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission