REGMAR

Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q2 2023: Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat, men ansträngd likviditet

Det andra kvartalet 2023 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 22% jämfört med det andra kvartalet 2022, och 34% för det första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period i fjol. Bruttoresultatet ökar markant men bolagets rörelsekapital är otillfredsställande. Styrelsen arbetar intensivt med att säkerställa finansieringen.

SEK'000 2023 Q2 2022 Q2 2023 1H 2022 1H
Totala Intäkter 22 551 18 466 43 792 32 591
Bruttovinst  16 476 9 978 29 237 16 568
EBITDA 1 571 -7 002 1 236 -21 630
EBIT -6 529 -13 879 -16 247 -35 357

Årets andra kvartal har inneburit en gradvis realisering av de kostnadsreduktioner bolaget genomfört under senhösten och under kvartal ett i år. Samtidigt konkluderade styrelsen att bolagets långsiktiga position i den norska marknaden som alltför svag varpå en ansökan om konkurs av det norska dotterbolaget lämnades in den 28 juni 2023. De övriga dotterbolagen bedöms ha bättre förutsättningar att utvecklas positivt och det svenska dotterbolaget opererar nu runt breakeven. Genom beslutet att stänga ned den norska verksamheten konkluderar styrelsen att det blir utmanande för de kvarvarande enheterna att täcka omkostnanderna för att vara börsnoterade och att en realisering av det industriella värdena i dotterbolagen är den rätta vägen framåt i ett utmanande läge.
Bolaget har flera pågående dialoger vilka förväntas kommuniceras under innevarande kvartal.

"Det andra kvartalet har präglats av både dåliga och goda nyheter. Det är såklart otillfredsställande för samtliga parter att behöva ansöka om konkurs i Norge, där bolaget grundades för 15 år sedan, men samtidigt tillfredsställande att bruttomarginalen i Sverige och Tyskland fortsätter stiga. Resultatet under kvartalet innehåller en del engångseffekter såsom -4,3 MSEK bokföringsmässigt resultat av konkursen i Norge, som dessutom hade ett driftresultat på -1,8 MSEK fram tills datum för konkursansökan. Detta innebär att resultatet från de enheter som kvarstår närmade sig breakeven på sista raden. Vår likviditet är dock mycket ansträngd och både ledning och styrelse arbetar intensivt på att realisera det industriella värde som vi anser de underliggande dotterbolagen representerar", säger Olof Jonasson, vd för Move About Group AB.

Rapportdatum för Q3 är 28 November 2023.
Rapportdatum för Q4 är 26 Mars 2024.

För ytterligare information 

Olof Jonasson, VD, Move About Group AB 
Email: [email protected] 
+46790683811 

Rapporten finns i sin helhet på https://moveaboutgroup.com/investor-relations/#general-meetings 

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl. 18:00.

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post [email protected]. 

Om Move About Group AB
Om Move About Group AB i korthet Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter
behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 600 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige och Tyskland.

www.moveaboutgroup.com 


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission