REGMAR

Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q2 2022: Förbättrad omsättning och resultat

Det andra kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 17% jämfört med det första kvartalet 2021. Jämfört med Q1 2022 var tillväxten 30%, en ökning som till största delen kan härledas till ökat kapacitetsutnyttjande i både väletablerade- som nya elbilspooler i början av 2022.  Jämfört med 1H 2021 växte bolagets intäkter med 40%.

SEK000 

2022 Q2 

2021 Q2 

2022 1H 

2021 1H 

Totala Intäkter 

 18 466  

15 731  

 32 591  

 23 277  

Bruttovinst 

 9 978  

 10 480  

 16 568  

 15 331  

EBITDA 

-7 002  

-9 557  

-21 630  

-15 464  

EBIT 

-13 879  

-14 840  

-35 357  

-23 613  

Årets andra kvartal startade i medvind efter återöppnandet av samhället. I tillägg till en stark marknad för våra tjänster har omfattande repositioneringar av flottan resulterat i ökade intäkter. Tillväxten i antalet elbilar i flottan har varit marginell under kvartalet, efter en period av många nyetableringar av pooler de senaste 18 månaderna.

Resultatet påverkades, förutom av den högre beläggningen av Bolagets elbilar, av de första åtgärderna i den omfattande effektiviseringsplan som styrelsen lanserade i början av kvartalet. Merparten av dessa åtgärder kommer få fullt genomslag i resultaten för det andra halvåret 2022.

"Bolaget rapporterar alltjämt ett resultat vi inte är nöjda med, men att vi lyckades halvera underskottet på EBITDA-nivå jämfört med Q1, samtidigt som intäkterna ökade med 30%, visar på att vi exekverar vår plan att nå breakeven i slutet av året." säger Bolagets t.f. VD, Olof Jonasson

Hela rapporten går att hitta på företagets hemsida:

Länk till rapporten: https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2022/08/Interim-Report-for-Q2-2022-Swedish.pdf

För ytterligare information 

Olof Jonasson, t.f. VD, Move About Group AB 
Email: [email protected] 

+46790683811 

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 08.00.

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post[email protected]. 

Om Move About Group AB 

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. 

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. 

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58500 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland. 


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission