REGMAR

Move About Group (MOV) offentliggör Q3-rapport för 2023

Det tredje kvartalet 2023 minskade Move About Group AB's omsättning ("Move About" eller "Bolaget") med 15% jämfört med det tredje kvartalet 2022, men växte med 28% för de första nio månaderna 2023 jämfört med motsvarande period i fjol. Det svenska dotterbolaget särredovisas då verksamheten i bolaget ingick en avsiktsförklaring med OKQ8 om inkråmsförärv vilket bolaget publicerade i slutet av kvartalet. Bruttoresultatet minskade från 9,1 MSEK Q3 2022 till 4,5 MSEK Q3 2023 men ökade från 17,9 MSEK till 21,9 MSEK de första 9 månaderna 2023 jämfört med samma period i fjol.

 

SEK'000

2023 Q3

2022 Q3

2023 9m

2022 9m

Totala Intäkter

9 864

 11 582

39 664

 30 894

Bruttovinst

4 475

 9 067

21 899

 17 868

EBITDA

-1 756

-1 043

-4 064

-16 477

EBIT

-4 775

-8 469

-18 202

-32 244

 

 

Driften i de kvarvarande enheterna utvecklades positivt som ett resultat av de effektiviseringsprogram som genomförst under det senaste året, särskilt i Sverige. Dock visar mobileeee (Move About's tyska dotterbolag) fortsatt röda siffror på nedersta raden då volymen fasta kontrakt ännu inte är tillfredsställande. Ett flertal större anbud hos kommuner- och regioner har präglat den tyska marknaden under kvartal 3 vilket vittnar om goda utsikter för 2024.

Arbetet i det svenska dotterbolaget har präglats av förhandlingarna med OKQ8 under en längre period. I slutet av september resulterade dessa i en avsiktsförklaring med OKQ8 vilket följdes av ett slutgiltligt avtal den 17 november om övertagande av verksamheten i Move About AB.

 

Affären stärker Move About Group's likviditet med ca 27 MSEK, medel som kommer användas till att reducera koncernens arbetskapital samt återbetala det räntebärande ånet till Formue Nord på 7,2 MSEK.   

Efter återbetalning av dessa skulder är likviditeten i koncernen begränsad och arbetet med att realisera de industriella värdena i koncernen fortsätter i linje med styrelsens kommunikation i Q1 rapporten 2023.

"Det är såklart trist att inte kunna vidareutveckla affären efter allt arbete med att omstrukturera bolaget, men samtidigt är vi väldigt glada att OKQ8 nu kan ge både anställda, leverantörer och kunder stabilare förutsättningar att kunna driva utvecklingen framåt. Det är bara att konstatera att den expansion som koncernen sjössatte för ett par år sedan inte var hållbar ur ett finansiellt perspektiv då kapitalmarknadens horisont och riskaptit föll i takt med högre räntor och ett generellt osäkrare omvärldsklimat", säger Olof Jonasson, vd för Move About Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
[email protected]
Mob: +46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 17.30.

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post[email protected]. 

Denna och tidigare finansiella rapporter finns att ladda ned på bolagets hemsida https://moveaboutgroup.com/investor-relations/

Om Move About Group AB i korthet

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 600 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige och Tyskland.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission