REGMAR

Move About Group i förhandlingar om avyttring av tyskt dotterbolag

Move About Group AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget, för koncernens räkning, är i långt gångna förhandlingar om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttring av samtliga aktier i det tyska dotterbolaget mobileeee GmbH, org. nr. HRB 110198 ("Dotterbolaget"). Avyttringarna är i linje med Bolagets tidigare kommunicerade strategi om att avveckla verksamheten i Tyskland. Bolaget förväntar sig att slutföra försäljningen av Dotterbolaget inom de kommande veckorna och avser att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Som kommunicerade under inledningen av 2023 beslutades det att genomföra en strategisk översyn av Bolagets verksamhet. Detta resulterade i att det norska dotterbolaget, Move About AS, begärdes i konkurs, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 28 juni 2023. Under hösten 2023 meddelade Bolaget att en avsiktsförklaring avseende Move About AB ingåtts med OKQ8, vilket sedermera fullföljdes den 20 november 2023.

 

Efter intensivt arbete med att finna nya ägare till Dotterbolaget har Bolaget nu, efter förhandlingar med ledningspersoner och minoritetsaktieägare i Dotterbolaget, kommit fram till att en försäljning av Dotterbolaget till ledningspersonerna och minoritetsaktieägarna är det bästa alternativet för Dotterbolaget, Bolaget och därmed Bolagets aktieägare.


Affären förväntas inte tillföra någon likviditet till koncernen men är att anse som fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare med anledning av att Bolagets lånefacilitet om 2,2 MEUR övertas av Dotterbolaget i samband med tillträdet, vilket är planerat till [andra kvartalet] 2024. Fullständiga villkor för avyttringarna kommer att offentliggöras när aktieöverlåtelseavtal har ingåtts. Eftersom överlåtelsen av Dotterbolaget förväntas ske till köpare som är anställda inom koncernen avser Bolaget kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av transaktionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
[email protected]
Mob: +46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024, kl. 21:00.

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post[email protected]. 

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 10 000 användare på sin plattform och över 250 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.

Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission