REG

Move About Group AB erhåller teckningsförbindelser avseende teckningsoptioner av serie TO1 från styrelse och ledning

Nyttjandeperioden för Move About Group AB:s (publ) ("Bolaget" eller "Move About") teckningsoptioner av serie TO1 inleds den 26 september 2022. Bolaget kan idag meddela att personer ur styrelse och ledning genom teckningsförbindelser har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner.

I samband med börsintroduktionen av Move About, som genomfördes i februari 2022, emitterades 4 800 000 aktier och 4 800 000 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Move About under perioden från och med den 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022. Teckningskursen för aktier genom nyttjande av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Move Abouts aktie under perioden från och med den 9 september 2022 till och med den 22 september 2022, dock lägst kvotvärdet för Move Abouts aktier och högst 11,75 SEK per aktie. Fastställda villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 kommuniceras i separat pressmeddelande, indikativt den 23 september 2022.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning avseende 210 962 teckningsoptioner av serie TO1 motsvarande 4,40 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner.

-----

Teckningsförbindelser

Namn

Antal teckningsoptioner av serie TO1

Andel av totalt antal teckningsoptioner av serie TO1

Olof Jonasson tf.VD

79 800

1,66%

Rebelijo AS (Reidar Langmo styrelseledamot)

131 162

2,73%

Totalt

210 962

4,40%

-----

Rådgivare
Mangold Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med teckningsoptionerna av serie TO1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Jonasson, t.f. VD på Move About Group AB (publ.)
[email protected]
Mob: +46790683811

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post[email protected]. 

Om Move About Group AB 
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. 

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. 

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58500 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland. 


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission