Pressmeddelanden

REG
Fusionen mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) genomförd Bolagsverket registrerade fusionen mellan Arbona AB (publ) "Arbona" och Mertiva AB (publ) "Mertiva" den 2 november 2020. De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertiv...
REG
Bolagsverket meddelar tillstånd till fusion mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Arbona AB (publ) ("Arbona") och Mertiva AB (publ) ("Mertiva") att verkställa fusionen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas reg...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT Perioden 1 januari 2020 - 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,2) MSEK Resultatet före och efte...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Mertiva AB (publ) Vid dagens extra bolagsstämma i Mertiva AB (publ) avhandlades följande: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna fusionen med Arbona AB (publ) enligt fu...
REG
Omstämpling av aktier i Mertiva Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma...
REG
Mertiva gör mindre investering i Visiba Group Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utve...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Om Mertiva

Mertiva är ett svenskt investeringsföretag. 

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn MERT-A ISIN-kod SE0010023432