Statusuppdatering MedClair

Det är inspirerande och roligt att affärssatsningen på vår nya mobila lustgasdestruktorenhet (MDU) tas emot väldigt positivt från våra kunder. Sedan senaste statusuppdateringen har nya potentiella kunder visat intresse för denna produkt där demonstrationer och provperioder nu har planerats in. 

Dessutom har vi erhållit ytterligare en beställning - 1 st MDU till barnkliniken på Karolinska sjukhuset i Huddinge (ordervärde 360 KSEK + moms). Denna kommer levereras mot slutet av juni tillsammans med en gasblandare (titreringsutrustning) så att kunden själv kan ställa in önskad lustgaskoncentration mellan 30 - 70%. 

Vi har också nu färdigställt kontraktet med Region Örebro för vår centrala destruktionsanläggning för installation på Karlskoga sjukhus. Leverans och installation kommer att påbörjas inom kort och anläggningen kommer tas i drift under augusti.

Stockholm 2017-06-12

Magnus Eriksson, VD


Om Medclair Sweden

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Sweden via e-post.