Statusuppdatering MedClair

Årsstämma för MedClair AB hölls enligt plan den 2017-06-30 och protokoll är publicerat på vår IR hemsida.

Efter att region Skåne under lång tid utförligt provat vår mobila lustgasdestruktorenhet (MDU) i en verksamhet för barn och ungdom är det glädjande att informera om att vi i början av sommaren förhandlat klart ett ramavtal för region Skåne gällande leveranser av MDU. Detta avtal medger förenklade beställningsrutiner för de olika sjukhusen och vårdenheterna inom regionen där lustgas används för smärtlindring.

Med anledning av framgångarna för vår nya MDU planerar vi nu för en start av produktion av ytterligare enheter för att klara efterfrågan från kunderna under resten av året.

Glädjande är också att vi även vunnit upphandlingen och färdigställt ett kontrakt för leverans av en central destruktionsanläggning (CDU) för installation på Umeå universitetssjukhus med ordervärde ca: 1.6 MSEK + moms. Denna upphandling publicerades första gången under hösten 2016 men drogs tillbaks av landstinget i början av 2017 och publicerades på nytt under mars 2017. Leverans och installation är beräknad till slutet av året.

Produktion och förberedelser för leverans av CDU anläggningen till Karlskoga går enligt plan och beräknas slutföras under slutet av augusti.

Stockholm 2017-08-03

Magnus Eriksson, VD


Om Medclair Sweden

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Sweden via e-post.