Pressmeddelanden

Tidigarelagd förändring i Mangolds Ledningsgrupp Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") nya General Counsel, Oscar Hagman, tar plats i Mangolds Ledningsgrupp den 1 februari 2023.
Det lönar sig att vara kund hos Mangold! Med ett av branschens mest kundvänliga sparerbjudande betalar Mangold kvartalsvis ut all fondkickback till våra kunder Mangold strävar ständigt efter att vara det kundvänliga och...
REG MAR
Mangold AB bokslutskommuniké 2022 Januari-december 2022 jämfört med januari-december 2021 • Provisionsnettot uppgick till 212,2 (238,5) mkr • Räntenettot ökade till 20,3 (15,8) mkr • Resultat från andelar i intr...
REG MAR
Stämningsansökan från Aktiebolaget I.V. Numen Adest Mangold har informerats om att Aktiebolaget I.V. Numen Adest har ingett en stämningsansökan till tingsrätten.
Mottagande av stämningsansökan Mangold har mottagit en stämningsansökan med krav som bedöms vara grundlöst.
REG
Förändring i Mangolds Ledningsgrupp Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs ("Mangold") nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380