REG

Logistri Fastighets AB - genomför förvärv av en fastighet i Stockholm

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget genomfört ett "sale & lease back" förvärv av fastigheten Järfälla Jakobsberg 18:27. Fastigheten är fullt uthyrd till Top Ent AB med ett 10-årigt hyresavtal. Säljare är Top Ents moderbolag.

Fastigheten Järfälla Jakobsberg 18:27 har ett bra skyltläge invid E18 avfarten till Kallhäll i norra Stockholm. Fastigheten har en total markarea på 3 450 m2 med två moderna byggnader som omfattar 1 090 m2 lokalarea. I samband med transaktionen tecknade parterna ett 10-årigt så kallat dubbel netto avtal där hyresgästen står för alla löpande kostnader och underhåll. Byggnaderna är uppförda 2015 och har en generell planlösning anpassad för entreprenad- eller industriverksamhet. Förvärvet är i linje med bolagets storstadsstrategi, förvärva fastigheter i goda lägen som förväntas utvecklas i takt med att stadskärnorna växer.

Om hyresgästen: Top Ent är en totalleverantör av markentreprenadtjänster som trädgårdsskötsel, anläggningsarbeten, snöröjning, sandupptagning, garagesopning & spolning. Bolaget är certifierade enligt ISO14001 samt ISO9001. Top Ent har varit verksamma sedan 1971 och omsätter cirka 30 mkr.

Efter förvärvet omfattar Logistris fastighetsportfölj 21 fastigheter i Stockholm, Göteborg och större orter i södra Sverige. Total uthyrningsbar area är 186 479 m2.

"Logistri utökar fastighetsportföljen till att omfatta 21 fastigheter samtidigt som vi förstärker vår storstadsportfölj. Vi är glada över att ha genomfört detta förvärv och ser fram emot att påbörja vårt långsiktiga partnerskap med Top Ent" säger bolagets VD, David Träff.

Mårten Larsson, styrelseordförande i hyresgästens ägarbolag tillägger;
"Vi kände tidigt i affären stort förtroende för Logistri, både som köpare av fastighetsbolaget och framtida hyresvärd. Försäljningsprocessen var smidig och vi ser fram emot ett långvarigt affärsförhållande med teamet på Logistri."

Brick Advokat var Logistris legala rådgivare och Advokatbyrån Vinge var säljarens legala rådgivare
i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Träff, Verkställande direktör
Logistri fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]               

Om Logistri Fastighets AB
Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.


Om Logistri

Logistri Fastighets AB, är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Webbplats
www.logistri.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn LOGIST ISIN-kod SE0010414615

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]