Logistri Fastighets AB - Slutför förvärv av en fastighet i Stockholm Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget har tillträtt fastigheten Lastbilen 5 i Tyresö. Hyresgäst är IV Frohe Sweden AB. Säljare är AB MälarVerken ("...
REG
Logistri Fastighets AB (publ) offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 196 mkr Den 13 november 2023 offentliggjorde Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri" eller "Bolaget") (Spotlight Stock Market: LOGIST), styrelsens beslut om att genomföra en fullt gara...
REG MAR
Logistri Fastighets AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet och informerar om företrädesemission Den 13 november beslutade Logistris styrelse att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om preliminärt 196 mkr och beräknas vara slutförd under fjärde kvartalet 2023. G...
REG MAR
Logistri Fastighets AB (publ) beslutar om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 196 mkr EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SY...
REG
Beslut om ändrat datum för delårsrapport för tredje kvartalet Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat om ändrad tidpunkt för offentliggörande av delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023. Följande datum har...
Logistri Fastighets AB - tecknar avtal om förvärv av en fastighet i Stockholm Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget tecknat ovillkorat avtal om förvärv av fastigheten Lastbilen 5 i Tyresö. Hyresgäst är IV Frohe Sweden AB. Säl...
Brand i fastighet under natten mellan 14 och 15 oktober En brand utbröt under natten mellan 14 och 15 oktober i en av bolagets fastigheter. Branden är i nuläget under kontroll och släckningsarbetet är i slutfasen. Ingen person har enl...
REG MAR
Halvårsrapport januari - juni 2023 • Hyresintäkterna ökade med 11,4 % Logistris totala hyresintäkter ökade med 11,4 % till 58,3 (52,4) mkr. Hyresintäkterna ökade till följd av årlig indexuppräkning, förvärvet av...
Logistri tecknar 7-årigt grönt hyresavtal med Micromatic International AB i Sollentuna Logistri Fastighets AB tecknar grönt hyresavtal med Micromatic International AB, som ingår i Matenco Group, och investerar samtidigt i LED-konvertering för att minska energianvän...
REG MAR
Logistri Fastighets AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2023 • Hyresintäkterna ökade med 13,5 % Logistris totala hyresintäkter ökade med 13,5 % till 28,6 (25,2) mkr. Hyresintäkterna ökade till följd av årlig indexuppräkning, förvärvet av...
REG
Kommuniké från årsstämma i Logistri Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt tre och nyvalt två ledamöter...
Logistri Fastighets AB höjer målen för lönsamhet och tillväxt Logistri växlar upp och ser goda möjligheter till att genomföra värdeskapande förvärv och höjer de operativa och finansiella målen för lönsamhet och tillväxt. Målsättningen för a...
REG
Logistri Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 FORTSATT STABIL UTVECKLING AV VERKSAMHETEN UNDER 2022  För Logistri fastigheter var 2022 ytterligare ett framgångsrikt år med ökade hyresintäkter (+ 7,6 %) och ett förbättrat dri...
REG
Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB den 26 april 2023 Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler...
REG
Flaggning i Logistri Fastighets AB (publ) Logistri Fastighets AB ("Logistri") har erhållit information om att Henrik Viktorsson, med bolag, förvärvat aktier i Logistri som innebär att Henrik Viktorsson passerat flaggning...
REG MAR
Logistri Fastighets AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 • Hyresintäkterna ökade med 7,6 % Logistri totala hyresintäkter ökade med 7,6 % till 106 (98) mkr till följd av indexökning, förvärv och tidigare omförhandlingar. För 2023 bedö...
REG MAR
Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-september 2022 Perioden 2022-07-01 - 2022-09-30(Uppgifter för motsvarande period 2021 inom parentes) • Intäkterna uppgick till 26 624 (24 380) tkr • Driftnettot uppgick till 24 251 (22 803) tk...
David Träff blir ny vd för Logistri Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att David Träff har utsetts av styrelsen till ny verkställande direktör för Logistri. Med bolagets stabila finansiella st...

Om Logistri

Logistri Fastighets AB, är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Webbplats
www.logistri.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn LOGIST ISIN-kod SE0010414615

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]