Pressmeddelanden

Pågående diskussioner om PFAS-sanering i läkemedelsindustrin LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget på uppdrag av BST Gruppen, verksamma inom brandskydd, för långt gångna diskussioner med två internationell...
REG
LifeClean publicerar årsredovisning 2022 LifeClean International AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida.
REG
Kallelse till årsstämma i LifeClean International AB (publ) Aktieägarna i LifeClean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 april 2023, kl. 13.00 i Born Advokaters lokaler, Stra...
REG MAR
Bokslutskommuniké Q4 2022 Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december • Nettoomsättningen uppgick till 10 412 (11 420) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 54...
Ny återförsäljare för djurhållning och matproduktion i UAE LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Trust Reel LLC blir återförsäljare av Bolagets produkter i UAE med fokus på desinfektion inom djurhållning och m...
REG MAR
LifeClean International AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 28 MSEK Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Årsstämma ÅRSSTÄMMA

Om LifeClean

Webbplats
www.lifeclean.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LCLEAN ISIN-kod SE0014829271 Certified Adviser Eminova Fondkommission