REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-06-30

Sammanfattning andra kvartalet 2022 (Jämfört med andra kvartalet 2021)

  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 110,2 Mkr (139,3 Mkr)
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 636,2 Mkr (589,0 Mkr)
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 3,46 kr (4,14 kr)
  • Fortsatta exportframgångar. 

Sammanfattning delårsperioden januari - juni 2022 (Jämfört med perioden januari - juni 2021)

  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 174,0 Mkr (199,1 Mkr)
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 005,4 Mkr (916,7 Mkr)
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 5,01 kr (5,66 kr).

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat 

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 005,4 Mkr (916,7 Mkr). 

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 131,0 Mkr (160,6 Mkr). 

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 47,8 Mkr (6,0 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande: 

Immateriella anläggningstillgångar          -6,7  Mkr    (0,0 Mkr)                 

Materiella anläggningstillgångar             54,5  Mkr    (12,0 Mkr)                                  

Finansiella anläggningstillgångar              0,0  Mkr    (-6,0 Mkr)                              

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna. 

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,2 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2021-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2022-06-30 till 335,7 Mkr (304,7 Mkr). 

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 23/11 2021.Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se. 

VD:s kommentar 

Koncernens nettoomsättning uppgick under det första halvåret 2022 till 1 005,4 Mkr (916,7 Mkr).

Under det andra kvartalet 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 636,2 Mkr (589,0 Mkr).

Omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljning.

På våra viktigaste turistmarknader så som Spanien, Grekland och Cypern har vår försäljning fått fart mycket snabbare än vad vi budgeterat. Det är positivt att resandet kommit i gång fort igen och att turisterna hittat snabbt tillbaka till dessa länder som är väldigt viktiga för oss, inte bara försäljningsmässigt, utan även ur marknadsföringssynpunkt. Här har konsumenterna chansen att prova våra produkter i lugn och ro i en trivsam miljö och därefter bära med sig den positiva känslan när man vänder hemåt.

På den brittiska marknaden, som är vår största och viktigaste exportmarknad, fortsätter vi att fokusera på våra cider-, sprit- och alkoholfria produkter som vi marknadsför under varumärket Kopparberg. Varumärket har snabbt vuxit från att omfatta våra storsäljare Kopparberg Cider Strawberry/lime och Kopparberg Cider Mixed Fruit, till att även inkludera våra spritprodukter så som smaksatt gin, vodka och rom samt våra alkoholfria produkter bestående dels av våra ciderprodukter, dels vår alkoholfria gin.

I Savanta BrandVue report, där 96 000 personer har deltagit, kommer Kopparbergs på en tredjeplats som det mest populära och omtyckta varumärket inom kategorin öl, cider, vin och sprit. Detta är den största varumärkesundersökningen i Storbritannien och visar på ett fortsatt starkt förtroende för vårt varumärke.

Under perioden har vi tagit varumärket ytterligare ett steg framåt då vi lanserat Kopparberg Cocktail Collection, en drickfärdig spritbaserade dryck i trendiga smaker.

Kopparberg fortsätter att vara den mest sålda alkoholfria cidern på den brittiska marknaden.

Men även länder så som Irland och Australien har vi ökat under perioden.

På den svenska marknaden går vår försäljning planenligt.

Resultatet före avskrivningar för perioden uppgick till 174,0 Mkr (199,1 Mkr).

Det andra kvartalet uppvisade ett resultat före avskrivningar på 110,2 Mkr (139,3 Mkr).

Det lägre resultatet hänför sig till högre frakt- och marknadsföringskostnader. De ökade marknadskostnaderna är framför allt inom "on-trade" (pubar och restauranger), med syftet att hjälpa detta segment med återöppningar efter covidnedstängningarna.

 Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

 

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022, kl. 08:00 CET.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779